AONO N RAINA MEANG AO TE AONO N RAWAKI.

Tauan kanoan te bong ibukin te Aono n Raina meang ao Rawaki are katauraoaki 0630 am n te Tabati 28 n Meei 2023 ao n toki korakorana n 6 pm.

 

Te Bwai ae e Riki: E mena ngkai te bwariko-nnang ae te ITCZ imaeaon te Aono n Riana meang ao n reitinako maeao nako meangin te Aono n Kiribati.

 

Ibukin te Aono n Raina meang:

Te ang ae abebete mai maiaki-mainiku nako meang-mainiku ae 01-10kt.

Taari ena raoi.

 

Ibukin Teeraina:

Taraan te ngaina aio: E na uanangnang ao n karau ae bebete.

Taraan te tairiki: E na raoi ti te mabururu n karau n te tai ae uarereke.

 

Ibukin Tabuaeran:

Taraan te ngaina aio: E na riringa angiin te tai.

Taraan te tairiki: E na raoi ti te mabururu n karau n te tai ae uarereke.

 

Ibukin Kiritimati:

Taraan te ngaina aio: E na riringa.

Taraan te tairiki: E na raoi ti te mabururu n karau n te tai ae uarereke.

 

Te Aono n Rawaki:

Te ang ae abebete ao n matoa tau mai maiaki-mainiku ae 03-14kt.

Taari e na raoi ao n marebu.

Kanton:

Taraan te ngaina aio:  E na uanangnang teutana ao n karau ae bebete

Taraan te tairiki: E na uanangnang ao n karau ae bebete.

 

Kawain Namwakaina:

E Itibong ieta.

 

Katautauan te ora ma te iabuti:

Kiritimati

 

Iabuti

Ora

Iabuti

Tai

1139am

0505pm

1109pm

Rieta (m)

0.84

0.62

0.92

 

Kanton

 

Ora

Iabuti

Ora

Tai

0625am

1259pm

0718pm

Rieta (m)

0.84

1.30

0.84