Te Aono n Raina Meang ao Rawaki:

Tauan kanoan te bong ibukin te Aono n Raina meang ao Rawaki are katauraoaki 0400pm te Katenibong 17 n Eberi 2024 ao n toki korakorana 6am ningabong.

 

Te Bwai ae e Riki: E teimatoa n mena te bwariko-nnang ae te ITCZ iaon te Aono n Raina meang.

 

Aono n Raina meang:

Te ang ae abebete mai meang-mainiku ao mai maiaki-mainiku ae 01-10kt. E na rikirake n matoa tau rimwi n tairiki.

Taari e na raoi ma ena rikirake n marebu rimwi.

 

Teraina:

Taraan te tairiki aio: E na uanangnang ao n kakarau ma ena kerikaki rimwi n tairiki.

Taraan ningabong: E na uanangnang teutana.

 

Tabuaeran:

Taraan te tairiki aio: E na uanangnang ao n kakarau ma ena kerikaki rimwi n tairiki.

Taraan ningabong: E na riringa angiin te tai.

 

Kiritimati:

Taraan te tairiki aio: E na uanangnang ao n karau ae bebete ma ena rikirake n itiaki rimwi n tairiki.

Taraan ningabong: E na riringa.

 

Kanton:

Te ang ae ariki ao n abebete mai meang-mainiku ae 00-10kt.

Taari e na raoi.

Taraan te tairiki aio: E na uanangnang teutana.

Taraan ningabong: E na rringa.

           

Kawain Namwakaina:

1 te bong imwin te Itibong ieta.

 

Katautauan te ora ma te iabuti:

Kiritimati

 

Ora

Iabuti

ora

Tai

0602pm

1217am

0709am

Rieta (m)

0.60

0.91

0.45

 

Kanton

 

Ora

Iabuti

Ora

Tai

0858pm

0304am

0906am

Rieta (m)

0.85

1.28

0.81