Te Aono n Raina Meang ao Rawaki:

Toki te katauraoi:

E a toki moa te katauraoi iaon utin naao ibukin te Aono n Raina meang. Aio te kabanea n rongorongo iaona.

 

Karematoan te ang rimarenan tai Katauraoi#04.

E teimatoa katautauan karematoan te ang rimarena n tai ibukin te aono n Raina meang. A kauringaki botanaomata ni bwaina te tatauraoi.

 

Tauan kanoan te bong ibukin te Aono n Raina meang ao Rawaki are katauraoaki 0512pm te Katenibong 29 n Nobembwa 2023 ao n toki korakorana 6am ningabong.

 

Te Bwai ae e Riki: E teimatoa n mena te bwariko-nnang ae te ITCZ imeangin te Aono n Raina meang. Te uanangnang mai iai ena roota Teraina ao Tabuaeran n te tairiki aio. Irarikin anne ao te nang-buaka ae te trough e mena ngkai imaiaki-maeaon te Aono n Rawaki.

 

Ibukin te Aono n Raina meang:

Te ang ae matoa tau mai maiaki-mainiku ae 06-16kt. E kona n toka rimarena n tai.

Taari e na marebu.

 

Teraina:

Taraan te tairiki aio: E na uanangnang ao n kakarau ae kona n korakora n tabetai.

Taraan ningabong: E na uanangnang ao n karau ae bebete n te moaningabong.

 

Tabuaeran:

Taraan te tairiki aio: E na uanangnang ao n karau ae bebete.

Taraan ningabong: E na uanangnang teutana.

 

Kiritimati:

Taraan te tairiki aio: E na raoi.

Taraan ningabong: E na riringa.

 

Te Aono n Rawaki:

Te ang ae abebete ao n matoa tau mai maiaki-mainiku ae 03-13kt.

Taari ena raoi ao n marebu.

Kanton:

Taraan te tairiki aio: E na uanangnang teutana ao n karau ae bebete.

Taraan ningabong: E na riringa ti te mabururu n karau n te tai ae uarereke.

           

Kawain Namwakaina:

2 te bong imwin te Tanimainiku.

 

Katautauan te ora ma te iabuti:

Kiritimati

 

Ora

Iabuti

Ora

Tai

1116pm

0600am

1239pm

Rieta (m)

0.50

1.20

0.42

 

Kanton

 

Iabuti

Ora

Iabuti

Tai

0748pm

0158am

0754am

Rieta (m)

1.62

0.72

1.48

 

The Northern Line Islands and Phoenix Group:

Advisory cancelation:

A swell advisory previously in force over the Northern Line islands is now canceled. This is the last message for it.

 

Gusty wind advisory #04:

A gusty wind advisory remains in force over the Northern Line Islands. The public is advised to take precautions to minimize threats.

 

The public weather forecast for the Northern Line Islands and Phoenix group was issued at 0512pm Wednesday 29th November 2023 and is valid until 6 am tomorrow.

                                          

Situation: The Intertropical convergence zone remains slow-moving north of the Northern Line islands. Associated clouds will affect Washington and Fanning tonight. Meanwhile, a trough of low pressure lies southwest of the Phoenix group.

 

Northern Line Islands:

Gentle to moderate southeasterly winds of 06-16kts. Fresh at times.

Moderate seas.

 

Washington:

Tonight: Cloudy with occasional showers and heavy at times.

Tomorrow: Cloudy with morning light showers.

 

Fanning:

Tonight: Cloudy with light showers.

Tomorrow: Partly cloudy.

 

Christmas:

Tonight: Fine.

Tomorrow: Sunny.

 

Phoenix group:

Light to moderate southeasterly winds of 03-13kt.

Slight to moderate seas.

Kanton:

Tonight: Partly cloudy with light showers.

Tomorrow: Sunny apart from brief showers.

 

Moon Phase:

2 days after full moon.

 

Tide Predictions: High and Low Tides:

Christmas Island

 

Lo

Hi

Lo

Time

1116pm

0600am

1239pm

Hght in m

0.50

1.20

0.42

 

Kanton

 

Hi

Lo

Hi

Time           

0748pm

0158am

0754am

Hght in m

1.62

0.72

1.48