Te Aono n Raina Meang ao Rawaki:

Tauan kanoan te bong ibukin te Aono n Raina meang ao Rawaki are katauraoaki 0430pm, Kaabong 04 n Okitobwa 2023 ao n toki korakorana n te aoa 6 n te ingabong.

 

Te Bwai ae e Riki: E teimatoa ni bangaki ao ni karaurau ni mwaing te bwariko n nang ae te ITCZ imeangin Teraina ao n reitinako nako maianikun te aono ni Kiribati. 

 

Ibukin te Aono n Raina meang:

Te ang ae abebete ao ni matoa tau mai maiaki-mainiku nako mainiku ae 2-14kts.

Taari ena raoi ao ni marebu.

 

Ibukin Teeraina:

Taraan te tairiki aio: E na uanangnang teutana ao ni karau ae bebete.

Taraan te ingabong: E na uananginang teutana ao ni karau ae bebete.

 

Tabuaeran:

Taraan te tairiki aio: E na uanangnang teutana ao ni karau ae bebete.

Taraan te ingabong: E na uananginang teutana ao ni karau ae bebete.

 

Ibukin Kiritimati:

Taraan te tairiki aio: E na raoi ti te karau ae bebete n aono tabeua.

Taraan te ingabong: E na riringa ti te mabururu ni karau n te tai ae uarereke n aono tabeua.

 

Ibukin Kanton:

Te ang ae bebete ao ni matoa tau mai meang-mainiku ae 4-16kts.

Taari e na raoi ao ni marebu.

Taraan te tairiki aio: E na uananginang ao ni karau ae bebete nakon ae bon tau.

Taraan te ingabong: E na uananginang teutana.

 

Kawain Namwakaina:

3 te bong imwain te Itibong inano.

 

Katautauan te ora ma te iabuti:

Kiritimati

 

Iabuti

Ora

Iabuti

Tai

0723pm

0153am

0743pm

Rieta (m)

1.15

0.52

0.91

 

Kanton

 

Iabuti

Ora

Iabuti

Tai             

0915pm

0321am

0941am

Rieta m

1.47

0.78

1.49

 

The Northern Line Islands and Phoenix Group:

The Northern Line Islands and Phoenix group weather forecast issued at 0430pm Thursday 04th October 2023 and valid until 6am.                                          

Situation: The Intertropical convergence zone remains slow-moving north of Washington Island and extends westward to the east of the Kiribati group.

 

For the Northern Line Islands:

Light to moderate south-easterly to easterly winds 2-14kts.

Slight to moderate seas.

 

For Washington:

TonightPartly cloudy with light showers.

TomorrowPartly cloudy with light showers.

 

Fanning:

TonightPartly cloudy with light showers.

TomorrowPartly cloudy with light showers.

 

For Christmas:

TonightFine apart from isolated light showers.

TomorrowSunny apart from isolated brief showers

 

For Kanton:

Light to moderate north-easterly winds of 4-16kts.

Slight to moderate seas.

TonightCloudy with light to moderate showers.

TomorrowPartly cloudy.

 

Moon Phase:

3 days before the Last quarter.

 

Tide Predictions: High and Low Tides:

Christmas Island

 

Hi

Lo

Hi

Time

0723pm

0153am

0743pm

Hght in m

1.15

0.52

0.91

 

Kanton

 

Hi

Lo

Hi

Time         

0915pm

0321am

0941am

Hght in m

1.47

0.78

1.49