AONO N RAINA MEANG AO TE AONO N RAWAKI.

Tauan kanoan te bong ibukin te Aono n Raina meang ao Rawaki are katauraoaki 0630 am n te Tabati 28 n Meei 2023 ao n toki korakorana n 6 pm.

 

Te Bwai ae e Riki: E mena ngkai te bwariko-nnang ae te ITCZ imaeaon te Aono n Riana meang ao n reitinako maeao nako meangin te Aono n Kiribati.

 

Ibukin te Aono n Raina meang:

Te ang ae abebete mai maiaki-mainiku nako meang-mainiku ae 01-10kt.

Taari ena raoi.

 

Ibukin Teeraina:

Taraan te ngaina aio: E na uanangnang ao n karau ae bebete.

Taraan te tairiki: E na raoi ti te mabururu n karau n te tai ae uarereke.

 

Ibukin Tabuaeran:

Taraan te ngaina aio: E na riringa angiin te tai.

Taraan te tairiki: E na raoi ti te mabururu n karau n te tai ae uarereke.

 

Ibukin Kiritimati:

Taraan te ngaina aio: E na riringa.

Taraan te tairiki: E na raoi ti te mabururu n karau n te tai ae uarereke.

 

Te Aono n Rawaki:

Te ang ae abebete ao n matoa tau mai maiaki-mainiku ae 03-14kt.

Taari e na raoi ao n marebu.

Kanton:

Taraan te ngaina aio:  E na uanangnang teutana ao n karau ae bebete

Taraan te tairiki: E na uanangnang ao n karau ae bebete.

 

Kawain Namwakaina:

E Itibong ieta.

 

Katautauan te ora ma te iabuti:

Kiritimati

 

Iabuti

Ora

Iabuti

Tai

1139am

0505pm

1109pm

Rieta (m)

0.84

0.62

0.92

 

Kanton

 

Ora

Iabuti

Ora

Tai

0625am

1259pm

0718pm

Rieta (m)

0.84

1.30

0.84

 

 

NORTHERN LINE ISLANDS AND PHOENIX GROUP:

The Northern Line Islands and Phoenix group weather forecast issued at 0630 am Sunday 28th May 2023 and is valid until 6 pm.

                                         

Situation: The Intertropical convergence zone lies north of the Northern Line islands and extends westward to the north of the Kiribati group.

 

For the Northern Line Islands:

Light to gentle southeasterly to northeasterly winds of 01-10kt.

Slight seas.

 

For Washington:

Today: Cloudy with light showers

Tonight: Fine apart from brief showers.

 

For Fanning:

Today: Mostly sunny.

Tonight: Fine apart from brief showers.

 

For Christmas:

Today: Sunny.

Tonight: Fine apart from brief showers.

 

Phoenix group:

Light to moderate southeasterly winds of 03-14kt.

Slight to moderate seas.

Kanton:

Today: Partly cloudy with light showers.

Tonight: Cloudy with light showers

 

Moon Phase:

First quarter.

 

Tide Predictions: High and Low Tides:

Christmas Island

 

Hi

Lo

Hi

Time:

1139am

0505pm

1109pm

Hght in m

0.84

0.62

0.92

 

Kanton

 

Lo

Hi

Lo

Time

0625am

1259pm

0718pm

Hght in m

0.84

1.30

0.84