Te Aono ni Kiribati ao Banaba: 

Tauan kanoan te bong ibukin te Aono n Kiribati ao Banaba ao katauraoaki n 0545pm te Katenibong 29 n Nobembwa 2023 ao n toki korakorana n 6am te moaningabong ningabong.

 

Te Bwai ae Riki: Toman te bwariko-nnang ae te ITCZ e mena ngkai imeangin te Aono n Kiribati ao n roota te Itera meang n te uanangnang. Irarikin anne ao te nang-buaka ae te trough e mena imaiakin te Itera maiaki ao n reitinako nako maiakin Banaba.

         

Te Aono n Kiribati:

Te ang ae abebete mai maeao ao mai meang-maniku ae 01-10kt.

Taari e na raoi.

 

Makin ao Butaritari:

Taraan te tairiki aio: E na uanangnang ao n rang n kakarau ma tabeua rebwen te baa.

Taraan ningabong: A na uanangnang ao n karau ae bebete.

 

Marakei, Abaiang, Tarawa ao Maiana:

Taraan te tairiki aio:  E na uanangnang ao n karau ae bebete.

Taraan ningabong: A na uanangnang teutana ao n karau ae bebete.

 

Kuria, Aranuka ao Abemama:

Taraan te tairiki aio:  E na uanangnang ao n karau ae bebete.

Taraan ningabong: E na uanangnang teutana ao n karau ae bebete.

 

Nonouti, Tabiteuea, Beru ao Nikunau:

Taraan te tairiki aio: A na uanangnang teutana ao n mabururu n karau.

Taraan ningabong: Ana riringa ma ena rikirake n uanangnang teutana ao n mabururu n karau imwain tawanou.

 

Onotoa, Tamana ao Arorae:

Taraan te tairiki aio: A na uanangnang teutana ao n mabururu n karau.

Taraan ningabong: E na uanangnang ao n karau ae bebete.

 

Banaba:

Te ang ae abebete mai maeao ae 01-10kt.

Taari e na raoi.

Taraan te tairiki aio: E na uanangnang ao n rang n kakarau ma tabeua rebwen te baa.

Taraan ningabong: E na uanangnang ao n kakarau.

 

Kawain Namwakaina: 

2 te bong imwin te Tanimainiku.

 

Katautauan te ora ma te iabuti:

            

Iabuti

Ora

Iabuti

Tai

0532pm

1200am

0555am

 Rietana (m)

2.65

0.95

2.22