AONO n KIRIBATI AO BANABA:

Tauan kanoan te bong ibukin te aono ni Kiribati ao Banaba are katauraoaki n 0500pm n te Katenibong 17 n Eberi 2024 ao n toki korakorana n te aoa 6am.

 

Te Bwai ae Riki: E teimatoa n mena te bwariko-nnang ae te ITCZ iaon te Aono n Raina meang. Irarikin anne ao te ang ae abebete mai mainiku e na kabuta te Aono n Kiribati ao Banaba.

 

Te Aono n Kiribati:

Te ang ae ariki ao n abebete mai meang-mainiku ae 00-10kt.

Taari e na raoi.

 

Makin ao Butaritari:

Taraan te tairiki aio: Ana raoi ma ena rikirake te uanangnang teutana ma iriana te mabururu n karau rimwi n tairiki.

Taraan ningabong: A na uanangnang teutana ao n karau ae bebete.

 

Marakei, Abaiang, Tarawa ao Maiana:

Taraan te tairiki aio:  Ana raoi ma ena rikirake te uanangnang teutana ma iriana te mabururu n karau rimwi n tairiki.

Taraan ningabong: A na riringa angiin te tai.

 

Kuria, Aranuka ao Abemama:

Taraan te tairiki aio: A na raoi angiin te tai.

Taraan ningabong: A na riringa angiin te tai.

 

Nonouti, Tabiteuea, Beru ao Nikunau:

Taraan te tairiki aio: A na raoi.

Taraan ningabong: E na riringa.

 

Onotoa, Tamana ao Arorae:

Taraan te tairiki aio: E na raoi.

Taraan ningabong: E na ririrnga.

 

Ibukin Banaba:

Te ang ae ariki ao n abebete mai mainiku ae 00-06kt.

Taari ena nei.

Taraan te tairiki aio: E na raoi.

Taraan ningabong: E na riringa.

 

Kawain Namwakaina: 

1 te bong imwin te Itibong ieta.

 

Katautauan te ora ma te iabuti:

            

Ora

Iabuti

Ora

Tai

0752pm

0207am

0751am

 Rietana (m)

1.28

1.94

1.39

Kiribati group & Banaba:

The weather forecast for the Kiribati group and Banaba was issued at 0500pm Wednesday 17th April 2024 and valid until 6 am.

 

Situation: The Intertropical convergence zone remains over the Northern Line Islands. Meanwhile, a light easterly wind flow prevails over the Kiribati group and Banaba.

 

Kiribati group:

Calm to gentle northeasterly winds of 00-10kt.

Slight seas.

 

For Makin and Butaritari:

Tonight: Fine, becoming partly cloudy with brief showers later in the evening.

Tomorrow: Partly cloudy with light showers.

 

For Marakei, Abaiang, Tarawa and Maiana:

Tonight: Fine, becoming partly cloudy with brief showers later in the evening.

Tomorrow: Mostly sunny.

 

 For Kuria, Aranuka and Abemama:

Tonight: Mostly fine.

Tomorrow: Mostly sunny.

 

For Nonouti, Tabiteuea, Beru and Nikunau:

Tonight: Fine.

Tomorrow: Sunny.

 

For Onotoa, Tamana & Arorae:

Tonight: Fine.

Tomorrow: Sunny.

 

For Banaba:

Calm to light northeasterly winds of 00-06kt.

Smooth seas.

Tonight: Fine.

Tomorrow: Sunny.

 

Moon Phase:

1 day after First quarter.

 

Tide Predictions:

High and Low Tides:

 

Lo

Hi

Lo

Time

0752pm

0207am

0751am

Height (m)

1.28

1.94

1.39

AONO n Kiribati & Banaba

 

Te Oonia katauraoi#13:

Iai katautauan rakan te oonia nakon te bong aio, Kaonobong 09 n Maati 2024, bwa ena roko n te rieta ae 2.90 te miita n 15 te miniti imwiin te aoa 4 n te bwakantaai aio. Aomata ake a maeka i mataniwiin te aba a riai ni bwaina te tatauraoi n taobarai kanganga ake a na kona n reke man te iabuti aio.

Karematoan te ang rimarenan tai Katauraoi #13:

E teimatoa katautauan karematoan te ang rimarenantai ibukin te Aono n Kiribati. A kauringaki te botanaomata n bwaina te taratara raoi.

 Utin naao katauraoi#13:

E teimatoa katautauan utin naao mai meang-mainiku ibukin te aono n Kiribati. A kauringaki te botanaomata ni bwaina te taratara raoi.

 

Tauan kanoan te bong ibukin te aono ni Kiribati ao Banaba are katauraoaki n 0600am, Kaonobong 09 n Maati 2024 ao n toki kamanenaana n te aoa 6 n te moan tairiki.

 

Te Bwai ae Riki: E teimatoa te bwarikoriko n nang ni bangaki iaon te Itera Meang ao te Itera Nuka ao n tabe ni karaurau ni mwaingiing nako maeao. Irarikin anne, ao iai naba te bwarikoriko n nang are e irekereke ma te nang-buaka ke te trough ni bangaki i maiakin te Itera Maiaki ao ni mwaingiing nako maeao man roota te Itera Maiaki ao Banaba.

      

Te Aono n Kiribati:

Te ang ae abebete ao ni matoatau mai meang-mainiku ae 05- 15kts ao n toka rimarenan tai.

Taari ena marebu man buaka.

 

Butaritari ao Makin:

Taraan te ngaina aio: A na uanangnang man karau ae beebete ke ae bon tau.

Taraan te tairikiA na uananginang ao ni karau ae bebete.

 

Marakei, Abaiang, Tarawa ao Maiana:

Taraan te ngaina aio:  A na uananginang man karau ae beebete ke ae bon tau.

Taraan te tairikiA na uananginang man karau ae beebete ke ae bon tau.

 

Kuria, Aranuka ao Abemama:

Taraan te ngaina aio: Te uananginang teutana ao ni mabururu ni karau.

Taraan te tairiki: Te uananginang man karau ae beebete.

 

Nonouti, Tabiteuea, Beru ao Nikunau:

Taraan te ngaina aio: A na uananginang teuana ao ni mabururu ni karau.

Taraan te tairikiA na uanangnang teuana ao ni karau ae beebete.

 

Onotoa, Tamana ao Arorae:

Taraan te ngaina aio: Te riringa man mabururu ni karau.

Taraan te tairiki: A na uananginang teutana ao ni mabururu ni karau ke ae beebete.

 

Ibukin Banaba:

Te ang ae abebete ao ni matoa tau mai mainiku nako meang-mainiku ae 3-16kts.

Taari e na raoi ao ni marebu.

Taraan te ngaina aio: E na raoi n angiin te tai.

Taraan te tairiki: Teutana te uananginang ao ni karau ae beebete.

 

Kawain Namwakaina: 

Tebongina imwain te Oti.

 

Katautauan te ora ma te iabuti:

            

Ora

Iabuti

Ora

Tai

0959am

0415pm

1033pm

 Rietana (m)

0.74

2.90

0.57