Kiribati Group and Banaba.

Weather forecast issued at 0600am Sunday 28th May 2023 and valid until 6 pm for Kiribati group and Banaba.

 

Situation: The Intertropical convergence zone lies slow-moving north of the Northern Line islands and extends westward north of the Kiribati group.

 

Kiribati group:

Light to moderate easterly to southeasterly winds of 03-13kts.

Slight seas.

 

Makin and Butaritari:

Today: Sunny apart from isolated brief showers.

Tonight: Partly cloudy with brief showers.

 

Marakei, Abaiang, Tarawa and Maiana:

Today: Sunny.

Tonight: Fine.

 

Kuria, Aranuka and Abemama:

Today: Sunny.

Tonight: Fine.

 

Nonouti, Tabiteuea, Beru and Nikunau:

Today: Sunny.

Tonight: Fine.

 

Onotoa, Tamana & Arorae:

Today: Sunny.

Tonight: Fine.

 

Banaba:

Calm to gentle northeasterly to easterly winds of 00-08kt.

Slight seas.

Today: Sunny.

Today: Fine.

 

Moon Phase:

First quarter.

 

Tide Predictions: High and Low Tides:

 

 

Hi

Lo

Hi

Time:

1105am

0557pm

1222am

Hght in m

1.99

1.33

1.94

 

Aono ni Kiribati ao Banaba

Tauan kanoan te bong are katauraoaki n 0600am te Tabati 28 n Meei 2023 ao toki korakorana n 6 pm ibukin te Aono n Kiribati ao Banaba.

 

Te Bwai ae Riki: E wene n bangaki te bwariko-nnang ae te ITCZ mai meangin te Aono n Raina meang nako meangin te Aono n Kiribati.

 

Te Aono n Kiribati:

Te ang ae abebete ao n matoa tau mai mainiku nako maiaki-mainiku ae 03-13kts.

Taari ena raoi.

 

Makin ao Butaritari:

Taraan te ngaina aio: E na riringa ti te mabururu n karau n taabo tabeua.

Taraan te tairiki: E na uanangnang teutana ao n mabururu n karau.

 

Marakei, Abaiang, Tarawa ao Maiana:

Taraan te ngaina aio: E na riringa.

Taraan te tairiki: E na raoi.

 

Kuria, Aranuka ao Abemama:

Taraan te ngaina aio: E na riringa.

Taraan te tairiki: E na raoi.

 

Nonouti, Tabiteuea, Beru ao Nikunau:

Taraan te ngaina aio: E na riringa.

Taraan te tairiki: E na raoi.

 

Onotoa, Tamana ao   Arorae:

Taraan te ngaina aio: E na riringa.

Taraan te tairiki: E na raoi.

 

Banaba:

Te ang ae ariki ao n abebete mai meang-mainiku nako mainiku ae 00-08kt.

Taari e na raoi.

Taraan te ngaina aio: E na riringa.

Taraan te tairiki: E na raoi.

 

Kawain Namwakaina:

E Itibong ieta. 

 

Katautauan te ora ma te iabuti:

 

 

Iabuti

Ora

Iabuti

Tai

1105am

0557pm

1222am

Rieta (m)

1.99

1.33

1.94