TAUAN KANOAN TE BONG IBUKIN TE AONO N RAINA AO RAWAKI

Tauan kanoan te bong ibukin te Aono n Raina meang ao Rawaki are katauraoaki 0400 pm Kauabong 29 n Nobembwa 2022 ao n moa kabonganakina n 6 pm ao n toki n 6 am ningabong.

 

Te Bwai ae e Riki: E teimatoa te nang-buaka ae te trough n raroa imeang-maeaon te Aono n Raina meang. Irarikin anne, te bwariko-nnang ae te ITCZ e teimatoa ni karaurau ni mwaing mai mainiku nako meangin te aono.

 

Ibukin te Aono n Raina meang:

Te ang ae matoa tau mai maiaki-mainiku ae 6-16kts.

Taari ena marebu.

 

Ibukin Teeraina:

Taraan te tairiki aio: E na raoi.

Taraan ningabong: E na uanangnang teutana ao n karau ae bebete n te ingabong.

 

Ibukin Tabuaeran:

Taraan te tairiki aio: E na raoi.

Taraan ningabong: E na riringa angiin te tai.

 

Ibukin Kiritimati:

Taraan te tairiki aio: E na raoi angiin te tai.

Taraan ningabong: E na riringa.

 

Ibukin Kanton:

Te ang ae bebete ao ni matoa tau mai meang-mainiku ae 5-15kts.

Taari ena marebu.

Taraan te tairiki aio: E na raoi.

Taraan ningabong: E na riringa angiin te tai.

 

Kawain Namwakaina:

2 te bong imwain te Itibong i Eta.

 

Katautauan te ora ma te iabuti:

Kiritimati

 

Iabuti

Ora

Iabuti

Tai

0930pm

0250am

0917am

Rieta (m)

0.91

0.62

1.10

 

Kanton

 

Iabuti

Ora

Iabuti

Tai

1107pm

0532am

1140am

Rieta (m)

1.53

0.82

1.41

 

Quick Links