TE AONO N RAINA AO RAWAKI

Karematoan te ang rimarenan tai Katauraoi #10:

E teimatoa katautauan karematoan te ang rimarenantai ibukin te Aono n Raina meang. A kauringaki te botanaomata n bwaina te taratara raoi.

 

Tauan kanoan te bong are katauraoaki n 03:30pm n te Moanibong 20 n Maati 2023 ao n toki korakorana n te aoa 6 am ningabong.

Te Bwai ae e Riki: E teimatoa ni mwaing n raroa imaiakin te aono n Raina meang te nang buaka ae te trough n raonaki ma te uananginang mai iai are taona Kiritimati e tabe ni karaurau n mwaing nako maiaki. 

 

Ibukin te Aono n Raina meang:

Te ang ae abebete ao ni matoatau mai mainiku nako meang- mainiku ae 7-17kts ao n karematoa rimarena tai.

Taari e na marebu ao ni buaka.

 

Ibukin Teeraina:

Taraan te tairiki aio: Teutana te uananginang..

Taraan ningabong: E na riringa.

 

Ibukin Tabuaeran:

Taraan te tairiki aio: E na uananginang teuana ao ni mabururu ni karau n te tai ae uarereke.

Taraan ningabong: E na riringa angin te tai.

 

Ibukin Kiritimati:

Taraan te tairiki aio: E na uananginang teutana ao ni mabururu ni karau n te tai ae uarereke n aono tabeua.

Taraan ningabong: E na riringa.

 

Te Aono n Rawaki:

Te ang ae abebete ao ni matoatau mai meang mainiku ae 4-14kts.

Taari e marebu.

 

Kanton:

Taraan te tairiki aio: E na rikirake te uananginang n te karangaina ao ni mabururu ni karau n te tai ae uarereke.

Taraan ningabong: Teutana te uananginang ao te mabururu ni karau n te tai ae uarereke.

  

Kawain Namwakaina:

2 te bong imwain te Oti.

 

Katautauan te ora ma te iabuti:

Te Aono n Raina

 

Ora

Iabuti

Ora

Tai

0950pm

0411am

1030am

Rieta (m)

0.39

1.18

0.29

 

Te Aono n Rawaki

 

Ora

Iabuti

Ora

Tai

0606pm

1222am

0624am

Rieta (m)

1.75

0.55

1.69

 

 

Quick Links