TAUAN KANOAN TE BONG IBUKIN TE AONO N RAINA AO RAWAKI

Tauan kanoan te bong ibukin te Aono n Raina meang ao Rawaki are katauraoaki 0400 pm Kauabong 29 n Nobembwa 2022 ao n moa kabonganakina n 6 pm ao n toki n 6 am ningabong.

 

Te Bwai ae e Riki: E teimatoa te nang-buaka ae te trough n raroa imeang-maeaon te Aono n Raina meang. Irarikin anne, te bwariko-nnang ae te ITCZ e teimatoa ni karaurau ni mwaing mai mainiku nako meangin te aono.

 

Ibukin te Aono n Raina meang:

Te ang ae matoa tau mai maiaki-mainiku ae 6-16kts.

Taari ena marebu.

 

Ibukin Teeraina:

Taraan te tairiki aio: E na raoi.

Taraan ningabong: E na uanangnang teutana ao n karau ae bebete n te ingabong.

 

Ibukin Tabuaeran:

Taraan te tairiki aio: E na raoi.

Taraan ningabong: E na riringa angiin te tai.

 

Ibukin Kiritimati:

Taraan te tairiki aio: E na raoi angiin te tai.

Taraan ningabong: E na riringa.

 

Ibukin Kanton:

Te ang ae bebete ao ni matoa tau mai meang-mainiku ae 5-15kts.

Taari ena marebu.

Taraan te tairiki aio: E na raoi.

Taraan ningabong: E na riringa angiin te tai.

 

Kawain Namwakaina:

2 te bong imwain te Itibong i Eta.

 

Katautauan te ora ma te iabuti:

Kiritimati

 

Iabuti

Ora

Iabuti

Tai

0930pm

0250am

0917am

Rieta (m)

0.91

0.62

1.10

 

Kanton

 

Iabuti

Ora

Iabuti

Tai

1107pm

0532am

1140am

Rieta (m)

1.53

0.82

1.41

 

WEATHER FORECAST FOR THE NORTHERN LINE ISLANDS  AND THE PHOENIX GROUP

The Northern Line Islands and Phoenix group weather forecast issued at 0400 pm Tuesday 29th November 2022 and valid from 6 pm until 6 am tomorrow.

                                         

Situation: A trough of low pressure remains slow-moving further northwest of the Northern Line Islands. Meanwhile, the Intertropical convergence zone remains slow-moving from the east to north of the islands.

 

For the Northern Line Islands:

Gentle to moderate southeasterly winds of 6-16kt.

Moderate seas.

 

For Washington:

Tonight: Fine.

Tomorrow: Partly cloudy with morning brief showers.

 

For Fanning:

Tonight: Fine.

Tomorrow: Mostly sunny.

 

For Christmas:

Tonight: Mostly fine.

Tomorrow: Sunny.

 

For Kanton:

Gentle to moderate northeasterly winds of 5-15kt.

Moderate seas.

Tonight: Fine.

Tomorrow: Mostly sunny.

 

Moon Phase:

2 days before First Quarter.

 

Tide Predictions: High and Low Tides:

Christmas Island

                           

Hi

Lo

Hi

Time

0930pm

0250am

0917am

Hght in m

0.91

0.62

1.10

 

Kanton

 

Hi

Lo

Hi

Time

1107pm

0532am

1140am

Hght in m

1.53

0.82

1.41

 

Quick Links