Kiribati Group and Banaba KIR

TAUAN KANOAN TE BONG IBUKIN TE AONO N KIRIBATI MA BANABA

Tauan kanoan te bong are katauraoaki n 0450am te Kauabong 29 n Nobembwa 2022 ao toki korakorana n 6 pm ibukin te Aono n Kiribati ao Banaba.

 

Te Bwai ae Riki: E teimatoa n mena te nang-buaka ae te trough n raroa imeang-mainikun te Itera meang.

 

Te Aono n Kiribati ao Banaba:

Te ang ae abebete mai maiaki-mainiku nako meang-mainiku ae 1-10kts.

Taari ena raoi.

 

Makin ao Butaritari:

Taraan te ngaina aio: E na riringa ma ena rikirake n uanangnang teutana ao n mabururu n karau rimwi n te bwakantaai.

Taraan te tairiki: E na raoi tit e mabururu n karau n te tai ae uarereke.

 

Marakei, Abaiang, Tarawa ao Maiana:

Taraan te ngaina aio: E na riringa ti te mabururu n karau n te tai ae uarereke n taabo tabeua.

Taraan te tairiki: E na raoi ti te mabururu n katau n te tai ae uarereke.

 

Kuria, Aranuka ao Abemama:

Taraan te ngaina aio: E na uanangnang teutana.

Taraan te tairiki: E na mabururu n karau n te tai ae uarereke.

 

Nonouti, Tabiteuea, Beru ao Nikunau:

Taraan te ngaina aio: E na riringa.

Taraan te tairiki: E na raoi.

 

Onotoa, Tamana ao   Arorae:

Taraan te ngaina aio: E na riringa.

Taraan te tairiki: E na raoi.

 

Banaba:

Taraan te ngaina aio: E na riringa.

Taraan te tairiki: E na raoi.

 

 

Kawain Namwakaina:

2 te bong imwain te Itibong ieta. 

 

Katautauan te ora ma te iabuti:

 

 

Iabuti

Ora

Iabuti

Tai

0835am

0219pm

0851pm

Rieta (m)

2.04

1.32

2.33

 

 

 

Quick Links