Kiribati Group and Banaba KIR

TE AONO N KIRIBATI MA BANABA

Te Oonia Katauraoi #15:

Iai kataurauan rakan te Oonia nakon te bong ae ningabong, Kauabong 21 n Maati 2023, 20 te miniti ao e boon 5 n te bwakantaai. Aomata ake a maeka imataniwin te aba a riai ni bwaina te tatauraoi n taobarai kanganga ake a na kona n reke man te iaburi aio.

 

Tauan kanoan te bong are katauraoaki n 0530pm te Moanibong 20 n Maati 2023 ao n toki korakora n te aoa 6am ningabong.

 

Te Bwai ae Riki: A tabe ni mwaing nako maeao bwarikoriko n nang ao ni kona n roota angin te itera meang. Irarikin anne, ao te ang ae mwaitoro mai mainiku ni kabuta aono n Kiribati ao Banaba. 

 

Te Aono n Kiribati ma Banaba:

Te ang ae bebete ao ni matoatau mai mainiku ae 4-14kts.

Taari e na marebu.

 

Makin ao Butaritari:

Taraan te tairiki aio: A na raoi ti te mabururu ni karau n te tai ae uarereke.

Taraan te ingabong: A na raoi angin te tai.

 

Marakei, Abaiang, Tarawa ao Maiana:

Taraan te tairiki aio: A na raoi ti te mabururu ni karau.

Taraan te ningabong: A na uananginang teutana ao ni mabururu ni karau.

 

Kuria, Aranuka ao Abemama:

Taraan te tairiki aio: A na raoi ti te mabururu ni karau.

Taraan te ingabong:  A na raoi ti te mabururu ni karau.

 

Nonouti, Tabiteuea, Beru ao Nikunau:

Taraan te tairiki aio: A na raoi ti te mabururu ni karau.

Taraan te ingabong: A na riringa.

 

Onotoa, Tamana ao Arorae:

Taraan te tairiki aio:  A na raoi.

Taraan te ingabong: A na riringa.

 

Ibukin Banaba:

Taraan te tairiki aio: E na raoi.

Taraan te ingabong: E na riringa.

 

Kawain Namwakaina: 

2 te bong imwain te Oti.

 

Katautauan te ora ma te iabuti:

            

Ora

Iabuti

Ora

Tai

1020pm

0427am

1027am

 Rietana (m)

0.60

2.67

0.64

 

 

 

 

 

Quick Links