FOR THE KIRIBATI GROUP AND BANABA.

Swell advisory #22:

A northerly swell remains in force over the Kiribati group. The public is advised to take precautions to minimize threats.

Gusty wind Advisory #30:

A gusty wind remains in force over the Kiribati group mostly the northern islands. The public is advised to take precautions to minimize threats.

 

Weather forecast issued at 0630pm Thursday 02nd February 2023 and valid until 6am tomorrow.

 

Situation: A trough of low pressure remained lies northeast of the northern group, slowly moving westward. Associated clouds bringing showers of rain may affect the northern and central islands tonight. Meanwhile another trough remained lies south of the southern group.

 

Kiribati group and Banaba:

Light to moderate northeasterly winds of 3-14kts and fresh at times over the northern islands.

Slight to moderate seas.

 

For Makin and Butaritari:

Tonight: Partly cloudy with light showers.

Tomorrow: Partly cloudy with brief showers.

 

For Marakei, Abaiang, Tarawa and Maiana:

Tonight: Partly cloudy with brief showers, light showers at times.

Tomorrow: Partly cloudy with brief showers.

 

For Kuria, Aranuka and Abemama:

Tonight: Partly cloudy with brief showers, light showers at times.

Tomorrow: Sunny apart from brief showers.

 

For Nonouti, Tabiteuea, Beru and Nikunau:

Tonight: Fine.

Tomorrow: Sunny apart from isolated brief showers.

 

For Onotoa, Tamana & Arorae:

Tonight: Partly cloudy at times with isolated brief showers.

Tomorrow: Partly cloudy with brief showers.

 

For Banaba:

Tonight: Fine apart from isolated brief showers.

Tomorrow: Sunny apart from partly cloudy.

 

Moon Phase:

4 days after First Quarter.

 

Tide Predictions:

High and Low Tides:

 

Lo

Hi

Lo

Time

0951pm

0347am

0934am

Height (m)

1.10

2.11

1.16

TE AONO N KIRIBATI MA BANABA

Utin naao Katauraoi #22:

E teimatoa katautauan utin naao mai meang ibukin te Aono n Kiribati. A kauringaki te botanaomata n bwaina te taratara raoi.

 Karematoan te ang rimarenan tai Katauraoi #30:

E teimatoa katautauan karematoan te ang rimarena n tai ibukin te Aono ni Kiribati riki iaon te itera meang. A kauringaki te botanaomata n bwaina te taratara raoi.

 

 Tauan kanoan te bong are katauraoaki man 0630pm Kabong 02 n Beberuare 2023 ao n toki korakorana n te aoa 6am ningabong.

 

Te Bwai ae Riki: E teimatoa ni bangaki te nang-buaka ae te trough i meang-mainikun te itera meang man tabe ni karaurau ni mwainging nako maeao. Bwariko n nang are a uota te karau man te nang-buaka aio, ana konaa n rooti aban te itera meang ao nuuka n te tairiki aio. Irarikin anne, teuana riki te trough are e bon teimatoa naba ni bangaki i maiakin te itera maiaki.     

 

Te Aono ni Kiribati ao Banaba:

Te ang ae beebete man matoa tau mai meang-mainiku ae 3-14kts ao n toka imarenantai iaon aban te itera meang.

Taari ena raoi man marebu.

 

Makin ao Butaritari:

Taraan te tairiki aio: Teutana te uananginang ao te karau ae beebete.

Taraan te ingabong: Teutana te uananginang man mabururu ni karau.

 

Marakei, Abaiang, Tarawa ao Maiana:

Taraan te tairiki aio: Teutana te uananginang ao te mabururu ni karau, te karau ae beebete imarenantai.

Taraan te ningabong: A na uananginang teutana ao ni mabururu ni karau n te tai ae uarereke.

 

Kuria, Aranuka ao Abemama:

Taraan te tairiki aio: A na uananginang teutana man mabururu ni karau, te karau ae beebete imarenantai.

Taraan te ingabong:  A na riringa ti te mabururu ni karau n te tai ae uarereke.

 

Nonouti, Tabiteuea, Beru ao Nikunau:

Taraan te tairiki aio: A na raoi.

Taraan te ingabong: A na riringa tii te mabururu ni karau n aono tabeua.

 

Onotoa, Tamana ao Arorae:

Taraan te tairiki aio: A na uananginang teutana ao ni mabururu ni karau n te tai ae uarereke n aono tabeua.

Taraan te ingabong: A na uananginang teutana man mabururu ni karau.

 

Ibukin Banaba:

Taraan te tairiki aio: E na raoi tii te mabururu ni karau n taabo tabeua.

Taraan te ingabong: E na riringa man uananginang teutana.

 

Kawain Namwakaina: 

4 te bong imwin te Itibong ieta

 

Katautauan te ora ma te iabuti:

            

Ora

Iabuti

Ora

Tai

0951pm

0347am

0934am

 Rietana (m)

1.10

2.11

1.16

Quick Links