Kiribati Group and Banaba

 

Nil.

 

 

 

 

 

 

Northern Line & Phoenix Group

 

Gusty Wind – Advisory #7:

Gusty wind remains in force over the Northern Line Islands. The public is advised to take precautions to minimize possible impacts.

 

 

 

Te Aono-n-Kiribati ma Banaba

 

Akea.

 

 

 

 

Te Aono-n-Raina Meang ma Rawaki

 


 

Karematoan te Ang – Katauraoi #7:

E teimatoa te kauring iaon karematoan te ang bwa e na kona n roota te Aono-n-Raina Meang. A kauringaki ikai te boota-n-aomata bwa a riai ni bwaina te tatauraoi n tataobararai kaangaanga ake a na kona n rootaki iai.