Karematoan te ang Katauraoi 42:

E a toki moa te katautaroi iaon karematoan te ang rimarena n tai ibukin te Aono n Raina meang ma e teimatoa ibukin te Aono n Rawaki. A kauringaki te botanaomata n bwaina te taratara raoi.

 

Tauan kanoan te bong ibukin te Aono n Raina meang ao te Aono n Rawaki are katauraoaki 0500am te Tabati 19 n Tebwetebwa 2021 ao n toki kabonganana 6pm.

 

Te Bwai ae e Riki: E teimatoa n mena te bwariko-nnang ae te ITCZ imeangin te Aono n Raina meang.

 

Te Aono n Raina meang:

Te ang ae abebete ao n matoa tau mai maiaki-mainiku ae 4-14kt.

Taari e na raoi ao n marebu.

 

Teeraina:

Taraan te ngaina aio: E na riringa.

Taraan tairiki: E na raoi.

 

Tabuaeran:

Taraan te ngaina aio: E na uanangnang teutana.

Taraan tairiki: E na uanangnang teutana.

 

Kiritimati:

Taraan te ngaina aio: E na riringa.

Taraan tairiki: E na raoi ti te mabururu n karau n te tai ae uarereke.

 

Kanton:

Te ang ae matoa tau ao n toka mai mainiku ae 11-17kt.

Taari ena marebu.

Taraan te ngaina aio: E na riringa.

Taraan tairiki: E na raoi ti te mabururu n karau n te tai ae uarereke.

 

Kawain Namwakaina:

2 te bong imawin te Tanimainiku.

 

Katautauan te ora ma te iabuti:

Kiritimati

Ora Iabuti Ora
Tai 0910am 0334pm 0958pm
Rieta (m) 0.44 1.11 0.35

 

Kanton

Ora Iabuti Ora
Tai 1143am 0547pm 1154pm
Rieta (m) 0.59 1.57 0.56