Tauan kanoan te bong ibukin te Aono n Raina meang ao te Aono n Rawaki are katauraoaki 0330 am Kaonobong 21 n Meei 2022 ao n moa kabonganakina man 6 am ao n toki n 6 pm.

 

Te Bwai ae e Riki: E teimatoa te bwariko-nnang ae te ITCZ n karaurau n mwaing imeangin te Aono n Raina meangma naang ake iriana aika a roota te aono aio.

 

Te Aono n Raina meang:

Te ang ae abebete ao n matoa tau mai maiaki-mainiku ae 4-14kt.

Taari ena raoi ao n marebu tau.

 

Ibukin Teeraina ao Tabuaeran:

Taraan te ngaina aio: Te uanangnang.

Taraan te tairiki: Te uanangnang ao te karau ae bon tau ao n korakora n te tai ae aki rang maan.

 

Ibukin Kiritimati:

Taraan te ngaina aio: E na riringa.

Taraan te tairiki: E na raoi angiin te tai.

 

Kanton:

Te ang ae bebete ao n matoa tau mai mainiku ae 6-16 kts.

Taari ena marebu.

Taraan te ngaina aio: E na uanangnang teutana ao teutana te mabururu ni karau.

Taraan te tairiki: E na raoi ti te mabururu ni karau n te tai ae uarereke.

 

Kawain Namwakaina:

2 te bong imwain te Itibong i Nano.

 

Katautauan te ora ma te iabuti:

Kiritimati

Iabuti Ora Iabuti
Tai 0851am 0209pm 0846pm
Rieta (m) 0.82 0.52 1.05

 

Kanton

Iabuti Ora Iabuti
Tai 1039am 0501pm 1105pm
Rieta (m) 1.46 0.74 1.33