Utin naao Katauraoi 04:

E teimatoa katautauan utin naao mai meang-mainiku ibukin te Aono n Rawaki. A kauringaki te botanaomata n bwaina te taratara raoi.

 

Karematoan te ang rimarena n tai Katauraoi #25:

E teimatoa katautauan karematoan te ang rimarena n tai ibukin te Aono n Raina ma Rawaki. A kauringaki te botanaomata n bwaina te taratara raoi.

 

Tauan kanoan te bong ibukin te Aono n Raina ma Rawaki are katauraoaki n 04:00 am n te Tabati 28 n Nobembwa 2021 ao n toki kabonganana 6 pm.

 

Te Bwai ae e Riki: E teimatoa ni karaurau ni mwaingiing te bwariko-nnang ae te ITCZ imeangin te Aono n Raina meang.

 

Ibukin te Aono n Raina ao Rawaki:

Te ang ae bebete ao ni matoa tau mai maiaki-mainiku nako mainiku ae 4-14kt ao n kona n toka rimarena n tai.

Taari e na marebu ao ni buaka.

 

Ibukin Teeraina ao Tabuaeran:

Taraan te ngaina aio: Te uanangnang ao teutana te karau ae bebete riki i Teraina, Tabuaeran e na bon riringa.

Taraan te tairiki: E na uanangnang ao teutana te mabururu ni karau.

Ibukin Kiritimati:

Taraan te ngaina aio: E na riringa.

Taraan tairiki: E na raoi.

 

Ibukin Kanton:

Taraan te ngaina aio: Teutana te uanangnang.

Taraan tairiki: E na raoi.

 

Kawain Namwakaina:

E a Itibong i Nano.

 

Katautauan te ora ma te iabuti:

Te Aono n Raina

Iabuti Ora Iabuti
Tai 1049am 0536pm 1210am
Rieta (m) 0.97 0.47 0.91

 

Te Aono n Rawaki

Ora Iabuti Ora
Tai 0640am 1253pm 0703pm
Rieta (m) 0.82 1.32 0.81