Tauan kanoan te bong ibukin te Aono n Raina ma Rawaki are katauraoaki n 04:00 am n te Kauabong 03 n Aokati 2021 ao n toki kabonganana 6 pm.

 

Te Bwai ae e Riki: E bon teimatoa naba ngkai ni mena ao n karaurau ni mwaing te bwariko-nnang ae te ITCZ imeangin te Aono n Raina meang.

 

Ibukin te Aono n Raina ao te Aono n Rawaki:

Te ang ae bebete ao ni matoa tau mai maiaki-mainiku nako mainiku ae 5-15 kts.

Taari ena marebu.

 

Ibukin Teeraina ao Tabuaeran:

Taraan te ngaina aio: E na riringa.

Taraan tairiki: E na raoi.

 

Ibukin Kiritimati:

Taraan te ngaina aio: E na riringa.

Taraan tairiki: E na raoi.

 

Ibukin Kanton:

Taraan te ngaina aio: E na riringa angiin te aono ti teutana te karau ae bebete rirakin Kanton.

Taraan tairiki: E na raoi.

 

Kawain Namwakaina:

2 te bong imwin te Itibong i Nano.

 

Katautauan te ora ma te iabuti:

Kiritimati

Iabuti Ora Iabuti
Tai 1253pm 0740pm 0114am
Rieta (m) 0.95 0.51 0.76

Kanton

Ora Iabuti Ora
Tai 0846am 0246pm 0903pm
Rieta (m) 0.82 1.24 0.77