Tauan kanoan te bong ibukin te ngaina aei are katauraoaki man Kiribati Met Service n 0530am te Kaabong 21 n Okitobwa 2021 ao n toki korakorana n 6pm ibukin te Aono n Kiribati ao Banaba.

 

Te Bwai ae e Riki:E bangaki te bwarikoriko n nang imeang mainikun te itera meang ao ni kona n rooti aban tabeua te aono ni Kiribati. 

 

Te Aono n Kiribati ao Banaba: 

Te ang ae bebete ao n matoa tau mai mainiku nako maiaki-mainiku ae 4-15kt.

Taari ena raoi ao ni marebu.

 

Itera meang:

Taraan te ngaina aio: E na raoi ti te mabururu ni karau n te tai ae uarereke n te ingabong n taabo tabeua.

Taraan te tairiki:Teutana te uananginang.

 

Ibukin Tarawa ao te Itera nuka:

Taraan te ngaina aio:E na raoi ti teutana te mabururu ni karau n te tai ae uarereke n te ingabong n taabo tabeua.

Taraan te tairiki:E na raoi.

 

Te Itera Maiaki ao Banaba:

Taraan te ngaina aio:Teutana te uananginang.

Taraan te tairiki:E na rao ti te mabururu ni karau n te tai ae uarereke.

 

Kawain Namwakaina: 

Ea Tanimainiku.

 

Katautauan te ora ma te iabuti:

             Ora Iabuti Ora
Tai 10:39am 04:48pm 11:00pm
Rietana (m) 0.83 2.68 0.85