Tauan kanoan te bong ibukin te ngaina aei are katauraoaki man Kiribati Met Service n 0500am te Kauabong 03 n Aokati 2021 ao n toki korakorana n 6pm ibukin te Aono n Kiribati ao Banaba.

 

Te Bwai ae e Riki: E teimatoa ni bangaki te bwariko-nnang ae te ITCZ imeangin te Itera meang.

 

Te Aono n Kiribati ao Banaba:

Te ang ae abebete ao ni bebete mai maiaki-mainiku nako mainiku ae 1-10kt.

Taari ena raoi.

 

Itera meang:

Taraan te ngaina aio: E na uanangnang ao te karau ae bebete n taabo tabeua.

Taraan te tairiki: E na uanangnang ao te karau ae bebete n te tai ae e aki rang maan.

 

Tarawa ao te Itera nuka:

Taraan te ngaina aio: E na riringa ao teutana te mabururu ni karau n taabo tabeua nakon te bwakantaai.

Taraan te tairiki: E na raoi.

 

Ibukin te Itera Maiaki:

Taraan te ngaina aio:E na riringa.

Taraan te tairiki:E na raoi.

 

Ibukin Banaba:

Taraan te ngaina aio: E na riringa.

Taraan te tairiki: E na raoi.

 

Kawain Namwakaina: 

2 te bong imwin te Itibong i Nano.

 

Katautauan te ora ma te iabuti:

             Ora Iabuti Ora
Tai 0738am 0129pm 0721pm
Rietana (m) 1.43 1.87 1.41