Karematoan te ang Katauraoi #1:

Iai ngkai katautauan karematoan te ang rimarenan tai ibukin te itera meang n te aono n Kiribati. A kauringaki botanaomata bwa riai ni bwaina te taratara raoi.

 

Tauan kanoan te bong ibukin te ngaina aei are katauraoaki man Kiribati Met Service n 0500am te Moanibong 24 n Tianuare 2022 ao n toki korakorana n 6pm ibukin te Aono n Kiribati ao Banaba.

 

Te Bwai ae e Riki: E bangaki ngkai ao n karaurau ni mwaing te bwariko n nang ae te ITCZ n te itera meang n tea ono ni Kiribati.

 

Te Aono n Kiribati ao Banaba:

Te ang ae abebete ao ni matoatau mai meang-mainiku ae 4-15kt ao n karematoa rimarenan tai riki n te itera meang.

Taari ena raoi ao ni marebu.

 

Makin ao Butaritari:

Taraan te ngaina aio: Te uanangnang ao teutana te karau ae bebete ao n rikirake n riringa rimwi n te tawanou rikaaki.

Taraan te tairiki: E na raoi.

 

Ibukin Marakei, Abaiang, Tarawa ao Maiana:

Taraan te ngaina aio: E na rikirake ni uangnang ao te karau ae bebete n te tai ae uarereke n taabo tabeua.

Taraan te tairiki: Te karau ae bon tau n taabo tabeua.

 

Kuria, Aranuka ao Abemama:

Taraan te ngaina aio:E na riringa ti te karau ae bebete ni bwakantaai.

Taraan te tairiki:E na raoi n angiin te tai.

 

Ibukin Nonouti, Tabiteuea, Beru ao Nikunau:

Taraan te ngaina aio:E na riringa ti teutana te karau ae bebete n te bwakantaai.

Taraan te tairiki:Teutana te karau ae bebete n taabo tabeua.

 

Onotoa, Tamana ao Arorae:

Taraan te ngaina aio:E na riringa.

Taraan te tairiki:E na karau ae bebete n aono tabeua.

 

Ibukin Banaba:

Taraan te ngaina aio: E na uanangnang teutana.

Taraan te tairiki: E na raoi.

 

Kawain Namwakaina: 

2 te bong imwain te Itibong i Nano.

 

Katautauan te ora ma te iabuti:

             Iabuti Ora Iabuti
Tai 0826am 0226pm 0836pm
Rietana (m) 2.25 1.22 2.30