Tauan kanoan te bong ibukin are katauraoaki man Kiribati Met Service n 0530 am te Kaonobong 21 n Meei 2022 ao n moa kabonganakina man 6 am ao n toki korakorana n 6pm ibukin te Aono n Kiribati ao Banaba.

 

Te Bwai ae e Riki: Te bwariko-nnang ae te ITCZ are e mena n raroa imeang-mainikun te Aono n Kiribati e tabe ngkai n karaurau ni mwaing nako maeao nakon te aono aio ao n kona n rootii tabeua taabo riki n tairiki.

 

Te Aono n Kiribati ao Banaba:

Te ang ae bebete ao ni matoa tau mai mainiku ae 5-15kt.

Taari ena raoi ao n marebu.

 

Butaritari ao Makin:

Taraan te ngaina aio: E na riringa ti teutana te mabururu ni karau n te moan ingabong n aonon tabeua Makin.

Taraan te tairiki: E na rikirake te uanangnang ao n karau ae bon tau ao ni korakora, ao tabeua rebwen te baa n taira.

 

Marakei, Abaiang, Tarawa ao Maiana:

Taraan te ngaina aio: Teutana te uanangnang.

Taraan te tairiki: E na rikirake te uanangnang ao te karau ae bebete ao ni bon tau rimwi n bwakanako n tai.

 

Kuria, Aranuka ao Abemama:

Taraan te ngaina aio: Te uanangnang teutana.

Taraan te tairiki: E na karau ae bebete taabo tabeua rimwi n tairiki.

 

Nonouti, Tabiteuea, Beru ao Nikunau:

Taraan te ngaina aio: E na riringa angin te tai.

Taraan te tairiki: Te mabururu ni karau n aono tabeua n te tai ae uarereke.

 

Onotoa, Tamana ao Arorae:

Taraan te ngaina aio: E na riringa.

Taraan te tairiki: E na raoi ti teutana te mabururu ni karau n aonon tabeua Arorae.

 

Ibukin Banaba:

Taraan te ngaina aio: E na riringa.

Taraan te tairiki: E na raoi.

 

Kawain Namwakaina: 

2 te bong imwain te Itibong i Nano.

 

Katautauan te ora ma te iabuti:

             Iabuti Ora Iabuti
Tai 0818am 0307pm 0916pm
Rietana (m) 2.34 1.14 1.95