Tauan kanoan te bong are katauraoaki man Obitin Te Met Betio n 03:30 pm Kauabong 3 n Aokati 2021 aoni moa kabonganakina man 6pm nakon 6am ibukin te Aono ni Kiribati ao Banaba.

 

 

Te bwai ae Riki: Te bwariko n nang ae te ITCZ ngkai e teimatoa ni karaurau ni mwainging I meangin te Itera Meang.

 

 

Ibukin te Aono n Kiribati ao Banaba:

Te ang ae abebete mai mainiku nako maiaki mainiku ni birina ae 1-10kts.

Taari ena raoi.

 

Te Itera Meang:

Taraan te tairik: Ena uanangnang ao ni karau ae bebete ke bon tau rimarena n tai.

Taraan te IngabongTeutana te karau ae bebete n teingabong.

 

 

Tarawa ao te Itera Nuka:

Taraan te tairiki: Teutana te uanangnang ao te karau ae bebete n taabo tabeua.

Taraan te Ingabong: Ena riringa.

 

 

Te Itera Maiaki:

Taraan te tairiki:  Ena raoi.

Taraan te Ingabong: Ena riringa.

 

 

Banaba:

Taraan te tairiki: Ena raoi ti te bururu ni karau n te tai ae uarereke.

Taraan te Ingabong: Ena riringa.

 

 

Mwanangan namakaina:

2 tebong imwin te Itibong-Inano.

 

 

Iabuti ao te Ora

  Ora   Iabuti Ora
Tai 09:03pm 03:29am 09:47am
Rietana m   0.77  1.33  0.77