Te Aono n Raina Meang ao Rawaki:

Utin Naao#27 ao Karematoan te ang rimarenan tai katauraoi #27:

E teimatoa katautauan utin naao mai meang ao karematoan te ang rimarenan tai ibukin te aono n Raina meang.

A kauringaki te botanaomata ni bwaina te taratara raoi.

 

Tauan kanoan te bong ibukin te Aono n Raina meang ao Rawaki are katauraoaki 0350pm te Kanimabong 01 n Maati 2024 ao n toki korakorana 6am ningabong.

 

Te Bwai ae e Riki: E teimatoa n mena te bwariko-nnang ae te ITCZ imainikun te Aono n Raina meang. Irarikin anne ao teuana riki mwakoron te bwariko-nnang ae te ITCZ ae roota te Aono n Rawaki.

 

Ibukin te Aono n Raina meang:

Te ang ae matoa tau mai meang-maniku ae 06-16kt. E kona n toka rimarena n tai.

Taari e na marebu.

 

Teraina:

Taraan te tairiki aio: E na uanangnang teutana ao n karau ae bebete.

Taraan ningabong: E na uanangnang ao n karau ae bebete nakon ae bon tau.

 

Tabuaeran:

Taraan te tairiki aio: E na uanangnang teutana ao n mabururu n karau.

Taraan ningabong: E na uanangnang teutana ao n karau ae bebete.

 

Kiritimati:

Taraan te tairiki aio: E na raoi ti te mabururu n karau n te tai ae uarereke.

Taraan ningabong: E na riringa angiin te tai.

 

Te Aono n Rawaki:

Te ang ae abebete ao n matoa tau mai mainiku nako meang-mainiku ae 04-14kt.

Taari e na raoi ao n marebu.

Kanton:

Taraan te tairiki aio: E na uanangnang ao n kakarau ma ena kerikaki rimwi n tairiki.

Taraan ningabong: E na riringa ti te mabururu n karau n te tai ae uarereke.

           

Kawain Namwakaina:

3 te bong imwain te Itibong inano.

 

Katautauan te ora ma te iabuti:

Kiritimati

 

Iabuti

Ora

Iabuti

Tai

0813pm

0230am

0819am

Rieta (m)

1.02

0.53

0.88

 

Kanton

 

Iabuti

Ora

Iabuti

Tai

0939pm

0349am

1006am

Rieta (m)

1.47

0.78

1.44