Te Aono ni Kiribati ao Banaba:

Tauan kanoan te bong ibukin te tairiki aei, Katenibong 04 n Okitobwa 2023 are katauraoaki n 0400pm ao n toki korakorana n te aoa 6 n te ingabong ibukin te aono ni Kiribati ao Banaba.

 

Te Bwai ae Riki:  E teimatoa te bwariko n nang ae te ITCZ ni bangaki imeangin te aono n Raina meang ao n reitinako maeao nako mainikun te aono ni Kiribati. Irarikin anne ao te nang buaka ae te trough e teimatoa ni bangaki imaiakin te itera maiaki ao Banaba.    

Te Aono n Kiribati ma Banaba:

Te ang ae abebete ao ni matoa tau mai mainiku nako maiaki- mainiku ae 02-13kts.

Taari e na raoi ao ni marebu.

 

Makin ao Butaritari:

Taraan te tairiki aio: A na uananginang ao ni karau ae bebete nakon ae bon tau.

Taraan te ingabong: A na uananginang teutana ao ni karau ae bebete nakon ae bon tau.

 

Marakei, Abaiang, Tarawa ao Maiana:

Taraan te tairiki aio: A na rikirake ni uananginang ao ni karau ae bebete nakon ae bon tau rimwi n tairiki.

Taraan te ingabong: A na uananginang ao ni karau ae bebete.

 

Kuria, Aranuka ao Abemama:

Taraan te tairiki aio:  A na uanangiang teutana ao ni karau ae bebete.

Taraan te ingabong: A na teutana ao ni mabururu ni karau n te tai ae uarereke n aono tabeua

 

Nonouti, Tabiteuea, Beru ao Nikunau:

Taraan te tairiki aio: A uananginang teutana ao ni karau ae bebete.

Taraan te ingabong: A na uananginang teutana ao ni mabururu ni karau n te tai ae uarereke.

 

Onotoa, Tamana ao Arorae:

Taraan te tairiki aio: A na raoi ti te mabururu ni karau n te tai ae uarereke n aono tabeua.

Taraan te ingabong: A na riringa.

 

Ibukin Banaba:

Te ang ae abebete ao ni matoatau mai mainiku nako maiaki maeao ae 01-14kts

Taari e na raoi ao marebu.

Taraan te tairiki aio: E na uananginang ao ni karau ae bebete nakon ae bon tau.

Taraan te ingabong: E na uanangnang ao ni karau ae bebete.

 

 

Kawain Namwakaina: 

3 te bong imwain te Itibong inano.

 

 

Katautauan te ora ma te iabuti:

            

Iabuti

Ora

Iabuti

Tai

0718pm

0145am

0735am

 Rietana (m)

2.37

1.28

1.97