Kiribati group & Banaba:

The weather forecast for the Kiribati group and Banaba was issued at 0507pm Friday 01st March 2024 and valid until 6 am.

 

Situation: A trough of low pressure remains east with associated clouds affecting the northern and central islands. It is expected to dissipate but will redevelop again later in the evening. Meanwhile, the intertropical convergence zone remains south with associated clouds affecting the southern islands and Banaba.

 

Kiribati group:

Gentle to moderate northeasterly to easterly winds of 06-16kt.

Moderate seas.

 

For Makin and Butaritari:

Tonight: Fine apart from brief showers becoming cloudy later in the evening.

Tomorrow: Cloudy with light showers.

 

For Marakei, Abaiang, Tarawa and Maiana:

Tonight: Partly cloudy with isolated brief showers.

Tomorrow: Partly cloudy with isolated brier showers as well.

 

 For Kuria, Aranuka and Abemama:

Tonight: Partly cloudy.

Tomorrow: Partly cloudy with brief showers.

 

For Nonouti, Tabiteuea, Beru and Nikunau:

Tonight: Partly cloudy early tonight with isolated brief showers.

Tomorrow: Cloudy with light showers.

 

For Onotoa, Tamana & Arorae:

Tonight: Cloudy with light showers

Tomorrow: Cloudy with light showers becoming moderate in the afternoon.

 

For Banaba:

Gentle to moderate northeasterly winds of 06-16kt.

Moderate seas.

Tonight: Cloudy with light showers.

Tomorrow: Cloudy with brief showers.

 

Moon Phase:

3 days before last quarter.

 

Tide Predictions:

High and Low Tides:

 

Hi

Lo

Hi

Time

0724pm

0131am

0749am

Height (m)

2.23

1.12

2.26

Aono n Kiribati & Banaba:

Tauan kanoan te bong ibukin te aono n Kiribati ao Banaba are katauraoaki n 0507pm te Kanimabong 01 n Maati 2024 ao n toki korakorana n te aoa 6am.

 

Te Bwai ae Riki: E teimatoa te nang-buaka ae trough imainiku man roota te itera meang ao nuuka n te uanangnang. E kantaningaki bwa ena tabe n kerikaki ma ena manga rikirake rimwi n tairiki. Irarikin anne ao te bwariko-nnang ae te ITCZ e teimatoa i maiaki man roota te Itera maiaki ao Banaba.

 

Te Aono n Kiribati:

Te ang ae matoa tau mai meang-mainiku nako mainiku ae 06-16kt.

Taari e na marebu.

 

Makin ao Butaritari:

Taraan te tairiki aio: A na raoi ti te mabururu n karau n te tai ae uarereke ma ena rikirake n uanangnang rimwi n tairiki.

Taraan ningabong: A na uanangnang ao n karau ae bebete.

 

Marakei, Abaiang, Tarawa ao Maiana:

Taraan te tairiki aio:  E na uanangnang teutana ao n mabururu n karau n taabo tabeua.

Taraan ningabong: A na uanangnang teutana ao n mabururu n karau n taabo tabeua naba.

 

Kuria, Aranuka ao Abemama:

Taraan te tairiki aio: A na uanangnang teutana.

Taraan ningabong: A na uanangnang teutana ao n mabururu n karau.

 

Nonouti, Tabiteuea, Beru ao Nikunau:

Taraan te tairiki aio: A na uanangnang teutana n te moantairiki ao n mabururu n karau n  taabo tabeua.

Taraan ningabong: E na uanangnang ao n karau ae bebete.

 

Onotoa, Tamana ao Arorae:

Taraan te tairiki aio: A na uanangnang ao n karau ae bebete.

Taraan ningabong: A na uanangnang ao n karau ae bebete ma ena rikirake n te bwakantaai.

 

Ibukin Banaba:

Te ang ae matoa tau mai meang-mainiku ae 06-16kt.

Taari e na marebu.

Taraan te tairiki aio: E na uanangnang ao n karau ae bebete.

Taraan ningabong: E na uanangnang ao n mabururu n karau n te tai ae uarereke.

 

Kawain Namwakaina: 

3 te bong imwain te Itibong ieta.

 

Katautauan te ora ma te iabuti:

            

Iabuti

Ora

Iabuti

Tai

0724pm

0131am

0749am

 Rietana (m)

2.23

1.12

2.26