TAUAN KANOAN TE BONG IBUKIN TE AONO N RAINA AO RAWAKI

Karematoan te ang rimarena n tai Katauraoi #08:

E teimatoa katautauan karematoan te ang rimarena n tai ibukin te Aono n Raina meang ao te Aono n rawaki. A kauringaki te botanaomata n bwaina te taratara raoi.

 

Tauan kanoan te bong nuua 6am ningabong ibukin te Aono n Raina meang ao Rawaki are katauraoaki 0600 pm te Kanimabong 30 n Tebembwa 2022.

 

Te Bwai ae e Riki: E teimatoa te bwariko-nnang ae te ITCZ imeang-mainikun te Aono n Raina meang.

 

Ibukin te Aono n Raina meang:

Te ang matoa tau ao n toka mai maiaki-mainiku ae 7-17kt. E kona n karematoa rimarena n tai.

Taari ena buaka.

 

Teeraina:

Taraan te tairiko aioE na uanangnang ao n karau ae bebete.

Taraan te ingabong: E na uanangnang ao n karau ae bebete.

 

Tabuaeran:

Taraan te tairiko aioE na uanangnang ao n karau ae bebete.

Taraan te ingabong: E na uanangnang teutana ao n karau ae bebete.

 

Kiritimati:

Taraan te tairiko aioE na uanangnang teutana ao n mabururu n karau n te tai ae uarereke.

Taraan te ingabong: E na riringa ti te mabururu n karau n te tai ae uarereke.

 

Te Aono n Rawaki:

Te ang ae matoa tau ao n toka mai maiaki-mainiku ae 7-17kt. E kona n karematoa rimarena n tai.

Taari e na marebu ao n buaka.

Kanton:

Taraan te tairiko aio: E na uanangnang ao n karau ae bebete.

Taraan te ingabong: E na riringa angiin te tai.

 

Kawain Namwakaina:

3 te bong imwain te Itibong ieta.

 

Katautauan te ora ma te iabuti:

Kiritimati

 

Iabuti

Ora

Iabuti

Tai

0719pm

0111am

0747am

Rieta (m)

0.99

0.49

1.13

 

Kanton

 

Iabuti

Ora

Iabuti

Tai

0917pm

0325am

0932am

Rieta (m)

1.58

0.77

1.47

 

 

Quick Links