TE AONO N RAINA AO RAWAKI

Tauan kanoan te bong ibukin te Aono n Raina meang ao Rawaki are katauraoaki n 04:30pm Kabong 02 n Beberuare 2023 ao n toki korakorana n te aoa 6am ningabong.

Te Bwai ae e Riki: Te bwariko n nang ae te ITCZ e bangaki ngkai i meangin Teraina ao ena konaa n roota Teraina ao Tabuaeran n te tairiki aio.

Ibukin te Aono n Raina meang:

Te ang ae abebete ao ni matoatau mai maiaki mainiku nako mainiku ae 5-16kts.

Taari e na marebu.

 

Ibukin Teeraina:

Taraan te tairiki aio: E na uananginang n angiin te tai man karau ae beebete ao ae bon tau imarenantai.

Taraan ningabong: Te uananginang ma te mabururu ni karau nakon ae beebete.

 

Ibukin Tabuaeran:

Taraan te tairiki aio: Teutana te uananginang ao ni mabururu ni karau nakon ae beebete.

Taraan ningabong: Te uananginang n angiin te tai ao te mabururu ni karau imarenantai.

 

Ibukin Kiritimati:

Taraan te tairiki aio: E na raoi.

Taraan ningabong: E na riringa n angiin te tai.

Te Aono n Rawaki:

Te ang ae abebete ao ni matoatau mai meang-mainiku ae 6-16kts ao ni karematoa imarenantai.

Taari e marebu.

Kanton:

Taraan te tairiki aio: E na raoi tii te mabururu ni karau n aono tabeua.

Taraan ningabong: E na riringa ti te mabururu ni karau n aono tabeua.

  

Kawain Namwakaina:

te bong imwin te Itibong ieta.

 

Katautauan te ora ma te iabuti:

Te Aono n Raina meang:

 

Ora

Iabuti

Ora

Tai

0830pm

0305am

0947am

Rieta (m)

0.53

1.08

0.43

 

Te Aono n Rawaki:

 

Ora

Iabuti

Ora

Tai

1117pm

0515am

1120am

Rieta (m)

0.78

1.42

0.72

 

Quick Links