TAUAN KANOAN TE BONG IBUKIN TE AONO N RAINA AO RAWAKI

Karematoan te ang rimarena n tai Katauraoi #08:

E teimatoa katautauan karematoan te ang rimarena n tai ibukin te Aono n Raina meang ao te Aono n rawaki. A kauringaki te botanaomata n bwaina te taratara raoi.

 

Tauan kanoan te bong nuua 6am ningabong ibukin te Aono n Raina meang ao Rawaki are katauraoaki 0600 pm te Kanimabong 30 n Tebembwa 2022.

 

Te Bwai ae e Riki: E teimatoa te bwariko-nnang ae te ITCZ imeang-mainikun te Aono n Raina meang.

 

Ibukin te Aono n Raina meang:

Te ang matoa tau ao n toka mai maiaki-mainiku ae 7-17kt. E kona n karematoa rimarena n tai.

Taari ena buaka.

 

Teeraina:

Taraan te tairiko aioE na uanangnang ao n karau ae bebete.

Taraan te ingabong: E na uanangnang ao n karau ae bebete.

 

Tabuaeran:

Taraan te tairiko aioE na uanangnang ao n karau ae bebete.

Taraan te ingabong: E na uanangnang teutana ao n karau ae bebete.

 

Kiritimati:

Taraan te tairiko aioE na uanangnang teutana ao n mabururu n karau n te tai ae uarereke.

Taraan te ingabong: E na riringa ti te mabururu n karau n te tai ae uarereke.

 

Te Aono n Rawaki:

Te ang ae matoa tau ao n toka mai maiaki-mainiku ae 7-17kt. E kona n karematoa rimarena n tai.

Taari e na marebu ao n buaka.

Kanton:

Taraan te tairiko aio: E na uanangnang ao n karau ae bebete.

Taraan te ingabong: E na riringa angiin te tai.

 

Kawain Namwakaina:

3 te bong imwain te Itibong ieta.

 

Katautauan te ora ma te iabuti:

Kiritimati

 

Iabuti

Ora

Iabuti

Tai

0719pm

0111am

0747am

Rieta (m)

0.99

0.49

1.13

 

Kanton

 

Iabuti

Ora

Iabuti

Tai

0917pm

0325am

0932am

Rieta (m)

1.58

0.77

1.47

 

 

WEATHER FORECAST FOR THE LINNIX GROUP

 

 

Gusty wind Advisory #08:

A gusty wind advisory remains in force over the Northern Line islands and the Phoenix group. The public is advised to take precautions to minimize threats.

 

The Northern Line Islands and Phoenix group weather forecast issued at 0600 pm Friday 30th September 2022 and valid until 6 am tomorrow.

                                          

Situation: The Intertropical convergence zone remains slow moving north of the Northern Line islands.

 

For Northern Line Islands:

Gentle to fresh southeasterly winds of 7-17kt. Gusty at times.

Rough seas.

 

Washington:

Tonight: Cloudy with light showers.

Tomorrow: Cloudy with light showers.

 

Fanning:

Tonight: Cloudy with light showers.

Tomorrow: Partly cloudy with light showers.

 

Christmas:

Tonight: Partly cloudy with brief showers.

Tomorrow: Sunny apart from brief showers.

 

Phoenix group:

Gentle to fresh southeasterly winds of 7-17kt and gusty at times.

Moderate to rough seas.

Kanton:

Tonight: Cloudy with light showers.

Tomorrow: Mostly sunny

 

Moon Phase:

3 days before first quarter.

 

Tide Predictions: High and Low Tides:

Christmas Island

 

Hi

Lo

Hi

Hi

0719pm

0111am

0747am

Hght in m

0.99

0.49

1.13

 

Kanton

 

Hi

Lo

Hi

Time

0917pm

0325am

0932am

Hght in m

1.58

0.77

1.47

 

Quick Links