Kiribati Group and Banaba KIR

TE AONO N KIRIBATI MA BANABA

Utin naao Katauraoi #22:

E teimatoa katautauan utin naao mai meang ibukin te Aono n Kiribati. A kauringaki te botanaomata n bwaina te taratara raoi.

 Karematoan te ang rimarenan tai Katauraoi #30:

E teimatoa katautauan karematoan te ang rimarena n tai ibukin te Aono ni Kiribati riki iaon te itera meang. A kauringaki te botanaomata n bwaina te taratara raoi.

 

 Tauan kanoan te bong are katauraoaki man 0630pm Kabong 02 n Beberuare 2023 ao n toki korakorana n te aoa 6am ningabong.

 

Te Bwai ae Riki: E teimatoa ni bangaki te nang-buaka ae te trough i meang-mainikun te itera meang man tabe ni karaurau ni mwainging nako maeao. Bwariko n nang are a uota te karau man te nang-buaka aio, ana konaa n rooti aban te itera meang ao nuuka n te tairiki aio. Irarikin anne, teuana riki te trough are e bon teimatoa naba ni bangaki i maiakin te itera maiaki.     

 

Te Aono ni Kiribati ao Banaba:

Te ang ae beebete man matoa tau mai meang-mainiku ae 3-14kts ao n toka imarenantai iaon aban te itera meang.

Taari ena raoi man marebu.

 

Makin ao Butaritari:

Taraan te tairiki aio: Teutana te uananginang ao te karau ae beebete.

Taraan te ingabong: Teutana te uananginang man mabururu ni karau.

 

Marakei, Abaiang, Tarawa ao Maiana:

Taraan te tairiki aio: Teutana te uananginang ao te mabururu ni karau, te karau ae beebete imarenantai.

Taraan te ningabong: A na uananginang teutana ao ni mabururu ni karau n te tai ae uarereke.

 

Kuria, Aranuka ao Abemama:

Taraan te tairiki aio: A na uananginang teutana man mabururu ni karau, te karau ae beebete imarenantai.

Taraan te ingabong:  A na riringa ti te mabururu ni karau n te tai ae uarereke.

 

Nonouti, Tabiteuea, Beru ao Nikunau:

Taraan te tairiki aio: A na raoi.

Taraan te ingabong: A na riringa tii te mabururu ni karau n aono tabeua.

 

Onotoa, Tamana ao Arorae:

Taraan te tairiki aio: A na uananginang teutana ao ni mabururu ni karau n te tai ae uarereke n aono tabeua.

Taraan te ingabong: A na uananginang teutana man mabururu ni karau.

 

Ibukin Banaba:

Taraan te tairiki aio: E na raoi tii te mabururu ni karau n taabo tabeua.

Taraan te ingabong: E na riringa man uananginang teutana.

 

Kawain Namwakaina: 

4 te bong imwin te Itibong ieta

 

Katautauan te ora ma te iabuti:

            

Ora

Iabuti

Ora

Tai

0951pm

0347am

0934am

 Rietana (m)

1.10

2.11

1.16

Quick Links