Kiribati Group and Banaba KIR

TAUAN KANOAN TE BONG IBUKIN TE AONO N KIRIBATI MA BANABA

 

Karematoan te ang rimarena n tai katauraoi #08:

E teimatoa katautauan karematoan te ang rimarena n tai ibukin te Aono n Kiribati ao Banaba. A kauringaki te botanaomata n bwaina te taratara raoi.

 

Tauan kanoan te bong nuua 6am are katauraoaki man Kiribati Met Service n 0530pm te Kanimabong 30 n Tebetembwa 2022 ibukin te Aono n Kiribati ao Banaba.

 

Te Bwai ae e Riki: E mena ngkai te bwariko-nnang ae te ITCZ n raroa imeang-mainikun te Aono n Kiribati. Irarikin anne ao ten ang-buaka ae te trough e raroa imeangin te Itera maiaki.

 

Te Aono n Kiribati ao Banaba:

Te ang ae matoa tau mai mainiku nako meang-mainiku ae 6-16kt. E kona n toka rimarena n tai.

Taari ena marebu.

 

Butaritari ao Makin:

Taraan te tairiki aio: E na uanangnang ao n karau ae bebete.

Taraan te ingabong: E na uanangnang ao n karau ae bebete.

 

Marakei, Abaiang, Tarawa ao Maiana:

Taraan te tairiki aio: E na uanangnang teutana ao n mabururu n karau.

Taraan te ingabong: E na uanangnang teutana ao n mabururu n karau n taabo tabeua.

 

Kuria, Aranuka ao Abemama:

Taraan te tairiki aio: E na uanangnang teutana.

Taraan te ningabong: E na uanangnang teutana naba.

 

Nonouti, Tabiteuea, Beru ao Nikunau:

Taraan te tairiki aio: E na raoi.

Taraan te ingabong: E na riringa.

 

Onotoa, Tamana ao Arorae:

Taraan te tairiki aio: E na raoi.

Taraan te ingabong: E na riringa.

 

Banaba:

Taraan te tairiki aio:  E na raoi ti te mabururu n karau n te tai ae uarereke.

Taraan te ingabong: E na riringa.

 

Kawain Namwakaina: 

3 tebong imwain te Itibong ieta.

 

Katautauan te ora ma te iabuti:

            

Iabuti

Ora

Iabuti

Tai

0657pm

0116am

0715am

 Rietana (m)

2.54

1.08

2.21

 

Quick Links