WEATHER FORECAST FOR THE KIRIBATI GROUP & BANABA

Gusty wind advisory #08:

A gusty wind advisory remains in force over the Kiribati group and Banaba.

The public is advised to take precautions to minimize threats.

 

Weather forecast issued from Kiribati Meteorological Service at 0530pm Friday 30th September 2022 and valid until 6 am for Kiribati group and Banaba.

 

Situation: The Intertropical convergence zone lies further northeast of the Kiribati group. Meanwhile, a trough of low pressure lies further north of the Northern islands.

 

Kiribati group and Banaba:

Gentle to moderate easterly to northeasterly winds of 6-16kt. Fresh at times.

Moderate seas.

 

Makin and Butaritari:

TonightCloudy with light showers.

TomorrowCloudy with light showers.

 

Marakei, Abaiang, Tarawa and Maiana:

TonightPartly cloudy with brief showers.

TomorrowPartly cloudy with isolated brief showers.

 

Kuria, Aranuka and Abemama:

TonightPartly cloudy.

TomorrowPartly cloudy.

 

Nonouti, Tabiteuea, Beru and Nikunau:

TonightFine.

TomorrowSunny.

 

Onotoa, Tamana & Arorae:

TonightFine.

TomorrowSunny.

 

Banaba:

TonightFine apart from brief showers.

TomorrowSunny.

 

Moon Phase:

3 days before first quarter.

 

Tide Predictions:

High and Low Tides:

 

Hi

Lo

Hi

Time

0657pm

0116am

0715am

Height (m)

2.54

1.08

2.21

 

 

TAUAN KANOAN TE BONG IBUKIN TE AONO N KIRIBATI MA BANABA

 

Karematoan te ang rimarena n tai katauraoi #08:

E teimatoa katautauan karematoan te ang rimarena n tai ibukin te Aono n Kiribati ao Banaba. A kauringaki te botanaomata n bwaina te taratara raoi.

 

Tauan kanoan te bong nuua 6am are katauraoaki man Kiribati Met Service n 0530pm te Kanimabong 30 n Tebetembwa 2022 ibukin te Aono n Kiribati ao Banaba.

 

Te Bwai ae e Riki: E mena ngkai te bwariko-nnang ae te ITCZ n raroa imeang-mainikun te Aono n Kiribati. Irarikin anne ao ten ang-buaka ae te trough e raroa imeangin te Itera maiaki.

 

Te Aono n Kiribati ao Banaba:

Te ang ae matoa tau mai mainiku nako meang-mainiku ae 6-16kt. E kona n toka rimarena n tai.

Taari ena marebu.

 

Butaritari ao Makin:

Taraan te tairiki aio: E na uanangnang ao n karau ae bebete.

Taraan te ingabong: E na uanangnang ao n karau ae bebete.

 

Marakei, Abaiang, Tarawa ao Maiana:

Taraan te tairiki aio: E na uanangnang teutana ao n mabururu n karau.

Taraan te ingabong: E na uanangnang teutana ao n mabururu n karau n taabo tabeua.

 

Kuria, Aranuka ao Abemama:

Taraan te tairiki aio: E na uanangnang teutana.

Taraan te ningabong: E na uanangnang teutana naba.

 

Nonouti, Tabiteuea, Beru ao Nikunau:

Taraan te tairiki aio: E na raoi.

Taraan te ingabong: E na riringa.

 

Onotoa, Tamana ao Arorae:

Taraan te tairiki aio: E na raoi.

Taraan te ingabong: E na riringa.

 

Banaba:

Taraan te tairiki aio:  E na raoi ti te mabururu n karau n te tai ae uarereke.

Taraan te ingabong: E na riringa.

 

Kawain Namwakaina: 

3 tebong imwain te Itibong ieta.

 

Katautauan te ora ma te iabuti:

            

Iabuti

Ora

Iabuti

Tai

0657pm

0116am

0715am

 Rietana (m)

2.54

1.08

2.21

 

Quick Links