Swell – Advisory #33:

A swell advisory remains in force over the Northern Line and Phoenix Groups. The public is advised to take precautionary measures to minimize possible impacts.

 

Strong Wind – Warning #4:

A strong wind warning remains in force over the Northern Line and Phoenix islands. The public is advised to take precautionary measures to minimize possible impacts.

 

 

 

 

Utin Naao – Kauring #33:

E teimatoa te kauring iaon utin naao ibukin te Aono-n-Raina Meang ma Rawaki. E a kauringaki te boota-n-aomata bwa a riai ni bwaina te tatauraoi n tataobararai kaangaanga ake a na kona n rootaki iai.

 

Matoan te Ang – Kauring #4:

E teimatoa te kauring iaon matoan te ang ibukin te Aono-n-Raina Meang ma Rawaki. A kauringaki kaain aono aikai bwa a riai ni bwaina te tatauraoi n tataobararai kaangaanga ake a na kona rootaki iai.