KIRIBATI GROUP & BANABA:

 

Advisory – Below Normal Rainfall:

Below Normal rainfall persists across the Kiribati islands and this condition is expected to continue in the coming months. Hence the public is advised to take this message seriously in their daily usage of fresh water and to manage and use their public rainwater tanks wisely. The public is also encouraged to provide their full support, assistance and oversight to any rainwater harvesting projects in their respective villages to allow for maximum use of rainfall from time to time.

 

Advisory cancellation:

The spring tide advisory for Kiribati Group and Banaba is now cancelled.

 

 NORTHERN LINE ISLANDS AND PHOENIX GROUP

 

Advisory – Below Normal Rainfall:

Below Normal rainfall persists across the Kiribati islands and this condition is expected to continue in the coming months. Hence the public is advised to take this message seriously in their daily usage of fresh water and to manage and use their public rainwater tanks wisely. The public is also encouraged to provide their full support, assistance and oversight to any rainwater harvesting projects in their respective villages to allow for maximum use of rainfall from time to time.

 

Swell – Advisory#3:

A swell advisory remains in force for the Northern Line Islands and Phoenix group and

Gusty winds Advisory #1:

Gusty winds advisory is now in force over the Northern islands in the Phoenix group.

 

The public is advised to take precautionary measures to minimise possible impacts.

 

TAEKANA NI KIRIBATI

 

        

AONO N KIRIBATI MA BANABA:

 

Kauring – Uarereken Mwaitin te Karau:

E teimatoa uarereke bwakan te karau n aban nako Kiribati ao aio are e katautuaki bwa e na kona n reitinako inanon namwakaina aika i mwaaira; ibukin aei ao a butiaki te botanaomata bwa a riai n kamanena raoi te ran ao n kabongaraoi raoi aia tangke n karau n aia kaawa nako. E butiaki naba te botanaoamata bwa a na boutokai ma ni buoki ao n tararauai taian karikirake i aon tangke n karau n aia kaawa nako ibukin kabonganaan bwakan te karau n te tai teuana ma teuana.

  

Tokin Te Kauring:

E a toki moa ngkai te kauring iaon rakan te oonia ibukin te aono n Kiribati ma Banaba.

AONO N RAINA MEANG & RAWAKI:

 

Kauring – Uarereken Mwaitin te Karau:

E teimatoa uarereke bwakan te karau n aban nako Kiribati ao aio are e katautauaki bwa e na kona n reitinako inanon namwakaina aika i mwaaira; ibukin aei ao a butiaki te botanaomata bwa a riai n kamanena raoi te ran ao n kabongaraoi raoi aia tangke n karau n aia kaawa nako. E butiaki naba te botanaoamata bwa a na boutokai ma ni buoki ao n tararauai taian karikirake i aon tangke n karau n aia kaawa nako ibukin kabonganaan bwakan te karau n te tai teuana ma teuana. 

 

Utin Naao – Kauring #3:

E bon teimatoa te kauring iaon utin naao ibukin te Aono-n-Raina Meang ao te Aono Rawaki ao

Karematoan te ang Kauring #1:

Iai ngkai te kauring iaon karematoan te ang ibukin te Aono n Raina meang ao te Aono n Rawaki.

 

A kauringaki kaain te aono aikai bwa a riai ni bwaina te tatauraoi n taobarai kanganga ake a na kona n rootaki iai.