KIRIBATI GROUP & BANABA:

 

Advisory – Below Normal Rainfall:

Below Normal rainfall persists across the Kiribati islands and this condition is expected to continue in the coming months. Hence the public is advised to take this message seriously in their daily usage of fresh water and to manage and use their public rainwater tanks wisely. The public is also encouraged to provide their full support, assistance and oversight to any rainwater harvesting projects in their respective villages to allow for maximum use of rainfall from time to time.

 

 

Gusty Winds – Advisory #5:

Gusty winds remains in force over the Gilbert Islands and Banaba. The public is advised to take precautionary measures to minimize possible impacts.

 

 

 NORTHERN LINE ISLANDS AND PHOENIX GROUP

 

Advisory – Below Normal Rainfall:

Below Normal rainfall persists across the Kiribati islands and this condition is expected to continue in the coming months. Hence the public is advised to take this message seriously in their daily usage of fresh water and to manage and use their public rainwater tanks wisely. The public is also encouraged to provide their full support, assistance and oversight to any rainwater harvesting projects in their respective villages to allow for maximum use of rainfall from time to time.

 

Gusty Winds – Advisory #5:

Gusty wind remains in force over the Phoenix Islands. The public is advised to take precautionary measures to minimize possible impacts.

p>

 

 

TAEKANA NI KIRIBATI

 

        

AONO N KIRIBATI MA BANABA:

 

Kauring – Uarereken Mwaitin te Karau:

E teimatoa uarereke bwakan te karau n aban nako Kiribati ao aio are e katautuaki bwa e na kona n reitinako inanon namwakaina aika i mwaaira; ibukin aei ao a butiaki te botanaomata bwa a riai n kamanena raoi te ran ao n kabongaraoi raoi aia tangke n karau n aia kaawa nako. E butiaki naba te botanaoamata bwa a na boutokai ma ni buoki ao n tararauai taian karikirake i aon tangke n karau n aia kaawa nako ibukin kabonganaan bwakan te karau n te tai teuana ma teuana.

  

Matoan te Ang – Kauring #5:

E teimatoa te kauring iaon matoan te ang are e na kona n rooti aban nako Kiribati ma Banaba. A kauringaki te boota-n-aomata bwa a riai ni bwaina te tatauraoi n tataobararai kaangaanga ake a na kona n rootaki iai.

 

 

 

AONO N RAINA MEANG & RAWAKI:

 

Kauring – Uarereken Mwaitin te Karau:

E teimatoa uarereke bwakan te karau n aban nako Kiribati ao aio are e katautauaki bwa e na kona n reitinako inanon namwakaina aika i mwaaira; ibukin aei ao a butiaki te botanaomata bwa a riai n kamanena raoi te ran ao n kabongaraoi raoi aia tangke n karau n aia kaawa nako. E butiaki naba te botanaoamata bwa a na boutokai ma ni buoki ao n tararauai taian karikirake i aon tangke n karau n aia kaawa nako ibukin kabonganaan bwakan te karau n te tai teuana ma teuana. 

 

Matoan te Ang – Kauring #5:

E bon teimatoa naba ngkai te kauring iaon matoan te ang bwa e na kona n roota te Aono-n-Rawaki. A kauringaki te boota-n-aomata iaon Kanton bwa a riai ni bwaina te tatauraoi n taobarai kaangaanga ake a na kona n rootaki iai.