Tokin te Katauraoi ibukin Utin naao#05:

E a toki moa ngkai te katauraoi ibukin Utin naao ibukin te aono n Rawaki.

 

Karematoan te ang rimarena n tai Katauraoi #26:

E teimatoa katautauan karematoan te ang rimarena n tai ibukin te Aono n Raina ma Rawaki. A kauringaki te botanaomata n bwaina te taratara raoi.

 

Tauan kanoan te bong ibukin te Aono n Raina ma Rawaki are katauraoaki n 02:00 pm n te Tabati 28 n Nobembwa 2021 ao n toki kabonganana 6 am n te ingabong ningabong.

 

Te Bwai ae e Riki: E teimatoa te bwariko-nnang ni bangaki ao ni karaurau ni mwaing meangin te aono n Raina meang.

 

Ibukin te Aono n Raina:

Te ang ae abebete ao ni matoa tau mai maiaki-mainiku nako mainiku ae 4-16 kts ao n kona n toka rimarenan tai.

Taari e na marebu.

 

Ibukin Teeraina ao Tabuaeran:

Taraan te tairiki aio: Te uananangnang ao te karau ae bebete.

Taraan te ingabongTeutana te uananginang ao te mabururu ni karau n te tai ae uarereke.

 

Ibukin Kiritimati:

Taraan te tairiki aio: Te uananginang teutana.

Taraan te ingabong:E na riringa.

 

Ibukin Kanton:

Te ang ae bebete ao ni matoatau mai mainiku ae 6-14kts ao ni kona n toka rimarenan tai.

Taari ena marebu.

Taraan te tairiki aio: Teutana te uanangnang ao te mabururu ni karau n te tai ae uarereken te moan tairiki.

Taraan te ingabong:E na raoi ti teuana te mabururu ni karau n te tai ae uarereke.

 

Kawain Namwakaina:

E a Itibong inano.

 

Katautauan te ora ma te iabuti:

Te Aono n Raina

  Iabuti Ora Iabuti
Tai 12:10am 05:51am 11:58am
Rieta (m) 0.91 0.60 0.97

 

Te Aono n Rawaki

  Ora Iabuti Ora
Tai 07:03pm 01:30am 07:52am
Rieta (m) 0.81 1.41 0.77