Tauan kanoan te bong ibukin te tairiki aei are katauraoaki man te Kiribati Met Service n 0400pm te Kaonobong 19 n Tuun, 2021 ao n toki korakora n 6am ningabong ibukin te Aono n Raina meang ao te Aono n Rawaki.

 

Te Bwai ae e Riki: E teimatoa ni bangaki te bwariko n nang imeangin Kiritimati n aono te aono n Raina meang.

 

Ibukin te aono n Raina meang ao Rawaki:

Te ang ae abebete ao ni matoatau mai mainiku nako meang- mainiku ni birina ae 3-14kts.

Taari ena raoi.

 

Teraina ao Tabuaeran:

Taraan te tairiki aio:E rikirake te uananginang ao te karau ae bebete.

Taraan ningabongTe uanangnang ao te mabururu ni n te tai ae uarereke.

 

Ibukin Kiritimati:

Taraan te tairiki aio:E na raoi.

Taraan ningabongE na riringa.

 

Te Aono n Rawaki:

Taraan te tairiki aio:Te uananginang teuana ao te karau ae bebete rimarenan tai.

Taraan ningabongE na raoi ma ti te mabururu ni karau n te tai ae uarereke.

 

Mwanangan namwakaina:

1 te bong imwin te Itibong ieta.

 

Iabuti ao te Ora

Kiritimati

  Iabuti Ora Iabuti
Tai 11:45pm 06:13am 12:56pm
Rietana m 0.91 0.36 0.99
       


Kanton

  Ora Iabuti Ora
Tai 07:44pm 02:03am 08:12am
Rietana m 0.66 1.40 0.64