Tauan kanoan te bong ibukin te tairiki aei are katauraoaki man Kiribati Met Service n 0400pm te Katenibong 14 n Eberi 2021 ao n toki korakora n 6am ningabong ibukin te Aono n Raina meang ao te Aono n Rawaki.

 

Te Bwai ae e Riki: E bangaki imeangin te aono n Raina meang te bwariko n nang ao n reitinako meangin te aono n Kiribati.

 

Ibukin te aono n Raina Meang:

 

Teeraina ao Tabuaeran:

Te ang ae bebete ao ni matoatau mai mainiku nako ni birina ae 6-15kts.

Taari ena marebu.

Taraan te tairiki aio:Te uanangnang ao te karau ae bebete rimarenan tai.

Taraan ningabongTe uananginang ao te bururu ni karau ae bebete.

 

Ibukin Kiritimati:

Te ang ae bebete ao ni matoatau mai mainiku ae 6- 14kt.

Taari ena raoi ao ni marebu.

Taraan te tairiki aio: Ena raoi ti teutana te bururu ni karau n te tai ae uarereke rimwi n tairiki.

Taraan ningabongEna raoi ti teutana te bururu ni karau.

 

Te Aono n Rawaki:

Te ang ae bebete ao ni matoatau mai meang-mainiku ni birina ae 5-15kts.

Taari ena raoi ao ni marebu.

Taraan te tairiki aio:Te karau ae bebete rirarikin ao maiakin Kanton, nikirana teutana te uananginang ao te mabururu ni karau n te tai ae uarereke.

Taraan ningabongE na raoi ti te mabururu ni karau n te tai ae uarereke.

 

Mwanangan namwakaina:

2 te bong imwin te Oti.

 

Iabuti ao te Ora

Kiritimati

  Ora Iabuti Ora
Tai 12:24am 06:19am 12:07pm
Rietana m 0.33 0.87 0.35
       


Kanton

  Iabuti Ora Iabuti
Tai 07:39pm 01:45am 07:48am
Rietana m 1.51 0.58 1.48