Utin naao Katauraoi #2:

E teimatoa katautauan utin naao mai meang-mainiku n rietana ae 2.5 m ibukin te Itera maiaki ao meang n te Aono ni Kiribati nakon te tairiki aei. A kauringaki te botannaomata bwa a riai n bwaina te taratara raoi.

 

Karematoan te ang rimarenan Katauraoi#6:

E teimatoa katautauan karematoan te ang rimarenan tai ibukin te aono ni Kiribati ao Banaba.A kauringaki te botanaomata ni bwaina te taratara raoi.

 

Tauan kanoan te bong ibukin te ngaina aei are katauraoaki man Kiribati Met Service n 0500am te Tabati 28 n Nobembwa 2021 ao n toki korakorana n 6pm ibukin te Aono n Kiribati ao Banaba.

 

Te Bwai ae e Riki: E karaurau ni mwaing ngkai te bwariko-nnang ae te ITCZ n raroa teutana imeangin te Itera meang.

 

Te Aono n Kiribati ao Banaba:

Te ang ae matoa tauao n toka mai maiaki-mainiku nako meang-mainiku ae 10-18kt ao n karematoa rimarena n tai.

Taari ena buaka.

 

Itera meang:

Taraan te ngaina aio: Ti te uanangnang.

Taraan te tairiki: E na uanangnang ao teutana te mabururu ni karau n te bwakanako n tai.

 

Tarawa ao te Itera nuka:

Taraan te ngaina aio: E na riringa.

Taraan te tairiki: E na raoi.

 

Ibukin te Itera Maiaki:

Taraan te ngaina aio:E na bon riringa angiin te ngaina ti teutana te mabururu ni karau n taabo tabeua n te moan ingabong.

Taraan te tairiki:E na raoi.

 

Ibukin Banaba:

Taraan te ngaina aio: E na riringa.

Taraan te tairiki: E na raoi.

 

Kawain Namwakaina: 

E a Itibong i Nano.

 

Katautauan te ora ma te iabuti:

             Iabuti Ora Iabuti
Tai 1145am 0535pm 1151pm
Rietana (m) 1.98 1.49 2.15