Tauan kanoan te bong ibukin te Aono n Kiribati ao Banaba are katauraoaki 0500pm te Katenibong 14th nMaati 2021 ao n toki korakorana n 6am n teingabong.

                           

TeBwai ae e Riki: E tabe ni karaurau ni mwainging i meangin te Itera meang te bwariko-nnang ae te ITCZ.

 

Te Aono n Kiribati ao Banaba:

Te ang ae bebete mai mainiku nako meang-mainiku ni birina ae1-10kts.

Taari ena raoi.

 

Te Itera meang:

Taraan te tairiki aio: Te uananginang ao te karau ae bebete.

Taraan te ingabongTeutana te uanangnang naba.

 

Tarawa ao te Itera nuka:

Taraan te tairiki aio: E na uananginang teutana.

Taraan te ingabongEna uananginang naba teutana.

 

Te Itera maiaki:

Taraan te tairiki aio: Ena raoi.

Taraan te ingabongEna raoi ti teutana te mabururu ni karau n te tai ae uarereke n taabo tabeua.

 

Banaba:

Taraan te tairiki aio: Teutana te uananginang.

Taraan te ingabongEna riringa.

 

KawainNamwakaina:

2 te bong mwin te Oti.

 

Katautauan te ora ao te iabuti:

  Ora Iabuti Ora
Tai 11:45pm 05:57am 12:10pm
Rietana (m) 0.88 2.53 0.91