Tauan kanoan te bong ibukin te Aono n Kiribati ao Banaba are katauraoaki 05:300pm te Kaonobong 19 n Tuun, 2021 ao n toki korakorana n 6am n teingabong.

                           

TeBwai ae e Riki: E teimatoa ni bangaki te bwariko n nang imainikun te itera meang ao ni karaurau ni mwaing nako meang- meao. Irarikin anne, ao ten ang buaka e mean imaean te itera maiaki ao ni mwaing nako maeao.

 

Te Aono n Kiribati ao Banaba:

Te ang ae abebete mai meang mainiku nako mainiku ae 1-10kts.

Taari ena raoi.

 

Te Itera meang:

Taraan te tairiki aio: Te uananginang ao te karau ae bebete.

Taraan te ingabongTe karau ae bebete nakon ae bon tau rirarikin ao meangin Butaritari, nikiran taabo teuana te uananginang.

 

Tarawa, te Itera Nuka ao Te itera maiaki:

Taraan te tairiki aio: Te uananginang teutana.

Taraan te ingabong: Teutana te uananginang naba.

 

Banaba:

Taraan te tairiki aio: E na raoi teutana te mabururu ni karau n te tai ae uarereke.

Taraan te ingabongE na raoi ti teutana naba te mabururu ni karau n te tai ae uarereke.

 

KawainNamwakaina:

1 te bong imwin te Itibong ieta.

 

Katautauan te ora ao te iabuti:

  Iabuti Ora Iabuti
Tai 12:23am 06:35am 12:42pm
Rietana (m) 2.22 1.24 2.23