Advisory – Below Normal Rainfall:  Below Normal rainfall persists across the Kiribati islands and this condition is expected to continue in the coming months, hence the public is advised to take this message seriously in their daily usage of fresh water and to manage and use their public rainwater tanks wisely. The public is also encourage to provide their full support, assistance and oversight to any rainwater harvesting projects in their respective villages to allow for maximum use of rainfall from time to time.

 

Gusty Winds – Advisory #6:

Gusty wind remains in force over Kiribati group and Banaba. The public is advised to take precautionary measures to minimize possible impacts.

 

Today’s weather forecast issued from Kiribati Meteorological Service at 0500am this morning Wednesday 27th September 2017 and valid from 6am up to 6pm for Kiribati group and Banaba.

 

Situation:  The Inter Tropical Convergence Zone remains far north of Northern Islands.

 

Kiribati group:
Northern islands:
Moderate to fresh easterly winds of 12 to 19kt.
Moderate to rough seas.
Today: Mostly sunny.
Tonight: Fine apart from brief showers.

 

Tarawa:
Moderate to fresh easterly winds of 12 to 18kt.
Moderate to rough seas.
Today: Mostly sunny.
Tonight: Fine apart from brief showers.

 

Southern Islands:
Moderate to fresh easterly to northeasterly winds of 14 to 19kt.
Moderate to rough seas.
Today: Sunny apart from brief showers.
Tonight: Few showers about and south of Onotoa elsewhere mostly fine.

 

 

Banaba Island:
Moderate to fresh easterly to northeasterly winds of 13 to 19kt.
Moderate to rough seas.
Today: Mostly sunny.
Tonight: Mostly fine.

 

Moon Phase:

First quarter tomorrow Thursday 28th September 2017.

 

Tide Predictions: High and Low Tides:

Hi Lo Hi
Time 0802am 0157pm 0833pm
Height (m) 1.93 1.39 2.04

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 

 

Kauring – Uarereken Mwaitin te Karau: E teimatoa uarereke bwakan te karau n aban nako Kiribati ao aio are e katautuaki bwa e na kona n reitinako inanon namwakaina aika i mwaaira; ibukin aei ao a butiaki te botanaomata bwa a riai n kamanena raoi te ran ao n kabongaraoi raoi aia tangke n karau n aia kaawa nako. E butiaki naba te botanaoamata bwa a na boutokai, buoki ao n tararauai taian karikirake i aon tangke n karau n aia kaawa nako ibukin kabonganaan bwakan te karau n te tai teuana ma teuana.

 

Karematoan te Ang – Kauring #6:

E bon teimatoa te kauring iaon karematoan te ang ibukin te Aono n Kiribati ma Banaba. A kauringaki te boota-n-aomata bwa a riai ni bwaina te tatauraoi n tataobararai kaangaanga ake a na kona n rootaki iai.

 

Tauan Kanoan te Bong ibukin te bong aio are katauraoaki man Kiribati Met Service n 0500am Katenibong 27 n Tebetembwa 2017 ao ni moa kamanenakina man 6am nakon 6pm ibukin te Aono n Kiribati ao Banaba.

 

Te Bwai ae e Riki: E teimatoa n mena te bwariko-nnang ae te ITCZ n raroa imeangin te Itera meang.

 

Ibukin te Aono ni Kiribati:
Te Itera meang:
Te ang ae matoa tau ao n toka mai mainiku ae 12 nakon 19kt.
Taari e na marebu man buaka.
Taraan te ngaina aio: E na riringa angiin te tai.
Taraan te tairiki: E na raoi ti te matim n karau teutana.

 

Tarawa:
Te ang ae matoa tau ao n toka mai mainiku ae 12 nakon 18kt.
Taari e na marebu man buaka.
Taraan te ngaina aio: E na riringa angiin te tai.
Taraan te tairiki: E na raoi angiin te tai.

 

Te itera maiaki:
Te ang ae matoa tau ao n toka mai mainiku nako meang-mainiku ae 14 nakon 19kt.
Taari e na marebu man buaka.
Taraan te ngaina aio: E na riringa man kona ni matim rimarena n tai.
Taraan te tairiki: E na bururu n karau teutana irarikin ao maiakin Onotoa, nikirana ana raoi angiin te tai.

 

 

Ibukin Banaba:
Te ang ae matoa tau ao n toka mai mainiku nako meang-mainiku ae 13 nakon 19kt.
Taari e na marebu man buaka.
Taraan te ngaina aio: E na riringa angiin te tai.
Taraan te tairiki: E na raoi angiin te tai.

 

Kawain Namwakaina:
Te Itibong ieta ningabong te Kaabong 28th n Tebetembwa 2017

 

Katautauan te ore ma te iabuti:

Iabuti Ora Iabuti
Tai 0802am 0157pm 0833pm
Rietana (m) 1.93 1.39 2.04