Advisory – Below Normal Rainfall:  Below Normal rainfall persists across the Kiribati islands and this condition is expected to continue in the coming months, hence the public is advised to take this message seriously in their daily usage of fresh water and to manage and use their public rainwater tanks wisely. The public is also encourage to provide their full support, assistance and oversight to any rainwater harvesting projects in their respective villages to allow for maximum use of rainfall from time to time.

 

Gusty Winds – Advisory #6: 

Gusty wind remains in force over the Phoenix Islands. The public is advised to take precautionary measures to minimize possible impacts.

 

Today’s weather forecast issued from Kiribati Meteorological Service at 0400am Wednesday 27th September 2017 and valid from 6am up to 6pm for Northern Line islands and Phoenix group.

 

Situation:  The Inter Tropical Convergence Zone remains far north of Northern Line Islands.

 

Northern Line Islands.
Washington Island:
Light to gentle southeasterly winds of 1-10kt.
Slight seas.
Today: Cloudy with few showers.          
Tonight: Fine apart from brief showers.

 

Fanning Island:
Light to gentle southeasterly winds of 1-10kt.
Slight seas.
Today: Partly cloudy with few showers.          
Tonight: Mostly fine.

 

Christmas Island:
Moderate southeasterly winds of 12kt in the morning becoming light to gentle of 4-10kt.
Moderate to slight seas.
Today: Sunny apart from brief showers.         
Tonight: Few showers.

 

 

Phoenix Islands:
Moderate to fresh easterly winds of 14-19kt.
Moderate t rough seas.
Today: Mostly sunny.
Tonight: Fine apart from brief showers.

 

Moon Phase:
First quarter tomorrow Thursday 28th September 2017.

 

Tide predictions

Christmas Island

Hi Lo Hi
Time 1048am 0634pm 1125pm
Hght in m 0.73 0.18 0.46


Kanton

Lo Hi Lo
Time 0650am 1259pm 0656pm
Hght in m 0.21 0.76 0.21

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 

 

Kauring – Uarereken Mwaitin te Karau: E teimatoa uarereke bwakan te karau n aban nako Kiribati ao aio are e katautuaki bwa e na kona n reitinako inanon namwakaina aika i mwaaira; ibukin aei ao a butiaki te botanaomata bwa a riai n kamanena raoi te ran ao n kabongaraoi raoi aia tangke n karau n aia kaawa nako. E butiaki naba te botanaoamata bwa a na boutokai, buoki ao n tararauai taian karikirake i aon tangke n karau n aia kaawa nako ibukin kabonganaan bwakan te karau n te tai teuana ma teuana. 

 

Karematoan te Ang – Kauring #6:

E teimatoa te kauring iaon karematoan te ang ibukin te Aono-n-Rawaki. A kauringaki te kain Kanton bwa a riai ni bwaina te tatauraoi n taobarai kaangaanga ake a na kona n rootaki iai.

 

Tauan Kanoan te Bong ibukin te bong aei are katauraoaki man Kiribati Met Service n 04:00am  Katenibong 27 n Tebetembwa 2017 ao ni moa kamanenakina man 6am nakon 6pm ibukin te Aono n Raina meang ao te Aono n Rawaki.

 

Te Bwai ae e Riki: E teimatoa n mena ao n raroa te bwariko-nnang ae te ITCZ imeangin te Aono n Raina meang.

 

Te aono n Raina meang:
Teeraina:
Te ang ae abebete mai maiaki-mainiku ae 1-10kt.

Taari e na raoi.
Taraan te ngaina aio: E na uananginang ao ni bururu n karau teutana.
Taraan te tairiki: E na raoi ti te matim n karau teutana.

 

Tabuaeran:
Te ang ae abebete mai maiaki-mainiku ae 1-10kt.

Taari e na raoi.
Taraan te ngaina aio: E na uananginang teutana ao ni bururu n karau teutana naba.
Taraan te tairiki: E na raoi angii n te tai.

 

Kiritimati:
Te ang ae matoa tau mai maiaki-mainiku ae 12kt n te moaningabong ao n abebete imwina ae 4-10kt.

Taari e na marebu n te moaningabong ao n raoi imwina.
Taraan te ngaina aio: E na riringa ao ni kona n matim rimarena n tai.
Taraan te tairiki: E na bururu n karau teutana.

 

 

Te Aono n Rawaki:
Te ang ae matoa tau ao n toka mai mainiku ae 14 nakon 19kt.
Taari ena marebu ao ni buaka.
Taraan te ngaina aio: E na riringa angiin te tai.
Taraan te tairiki: E na raoi ti te matim n karau teutana.

 

Kawain Namwakaina:
Te Itibong ieta ningabong te Kaabong 28 n Tebetembwa 2107.

 

Te Ora ma te Iabuti

Kiritimati

Iabuti Ora Iabuti
Tai 1048am 0634pm 1125pm
Rietana m 0.73 0.18 0.46

 

Kanton

Ora Iabuti Ora
Tai 0650am 1259pm 0656pm
Rietana m 0.21 0.76 0.21