Advisory – Below Normal Rainfall:  Below Normal rainfall persists across the Kiribati islands and this condition is expected to continue in the coming months, hence the public is advised to take this message seriously in their daily usage of fresh water and to manage and use their public rainwater tanks wisely. The public is also encourage to provide their full support, assistance and oversight to any rainwater harvesting projects in their respective villages to allow for maximum use of rainfall from time to time.

 

Swell Advisory#26:

A swell advisory remains in force for the Northern Line Islands and Phoenix group. The public is advised to take precautionary measures to minimize possible impacts.

 

Today’s weather forecast issued from Kiribati Meteorological Service at 0500am Wednesday 17th January, 2018 and valid from 6am up to 6pm for Northern Line islands and Phoenix group.

 

Situation:  The broadband of convective clouds remains north of Northern Line Islands.

 

Northern Line Islands.
Washington Island:
Gentle to moderate easterly winds of 7-16kt and fresh at times of 20kt.
Moderate to rough seas.
Today: Cloudy with few showers.
Tonight: Few showers possible.

 

Fanning Island:
Gentle to moderate southeasterly winds of 7-16kt.
Moderate to rough seas.
Today: Cloudy periods with brief showers.       

Tonight: Cloudy with few showers.

 

Christmas Island: 
Gentle to moderate southeasterly winds of 8-18kt.
Moderate to rough seas.
Today: Cloudy periods.
Tonight: Cloudy periods.

 

Phoenix Islands:
Moderate to fresh easterly winds of 11-20kt.

Moderate to rough seas.
Today: Mainly fine.
Tonight: Mainly fine.

 

Moon Phase:

New moon today, Wednesday 17th January, 2018.

 

Tide predictions

Christmas Island

  Low High Low
Time      12:18pm 05:13pm 10:27pm
Hght in m 0.03 0.43 0.00

Kanton

  High Low High
Time       07:59am 01:52pm 08:09pm
Hght in m 0.88 0.09 1.04

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 

 

Kauring – Uarereken Mwaitin te Karau: E teimatoa uarereke bwakan te karau n aban nako Kiribati ao aio are e katautuaki bwa e na kona n reitinako inanon namwakaina aika i mwaaira; ibukin aei ao a butiaki te botanaomata bwa a riai n kamanena raoi te ran ao n kabongaraoi raoi aia tangke n karau n aia kaawa nako. E butiaki naba te botanaoamata bwa a na boutokai, buoki ao n tararauai taian karikirake i aon tangke n karau n aia kaawa nako ibukin kabonganaan bwakan te karau n te tai teuana ma teuana. 

 

Utin Naao  Katauraoi#26:

E teimatoa katautauan utin naao ibukin te Aono-n-Raina Meang ao te Aono Rawaki. A kauringaki kain aono aikai bwa a riai n tatauraoi n taobarai kanganga ake ana kona n rootaki iai.

 

Tauan Kanoan te Bong ibukin te ngaina aei are katauraoaki man Kiribati Met Service n 05:00am  Katenibong 17 n Tianuare, 2018 ao ni moa kamanenakina man 6am nakon 6pm ibukin te Aono n Raina meang ao te Aono n Rawaki.

 

Te Bwai ae e Riki: E bon bangaki naba te bwariko n nang are uotana te ang ma te karau imeangin te aono n Raina meang.

 

Te aono n Raina meang:
Teeraina
Te ang ae abeebete man matoa tau mai mainiku ae 7-16kt ao ni kona n toka nakon 20kt.

Taari e na marebu man buaka.
Taraan te ngaina aio:  E na uananginang ao ni bururu ni karau teutana.
Taraan tairiki: Teutana te bururu ni karau.

 

Tabuaeran
Te ang ae abeebete man matoa tau mai maiaki- mainiku ae 7-16kt.

Taari e na marebu man buaka.
Taraan te ngaina aio: E na uananginang ao ni matim ni karau teutana.
Taraan te tairiki: E na uananginang ao ni bururu ni karau teutana.

 

Kiritimati
Te ang ae abeebete man matoa tau mai maiaki-mainiku ae 8-18kt.

Taari e na marebu man buaka.
Taraan te ngaina aio: E na uananginang.
Taraan te tairiki: E na uananginang naba.

 

Te Aono n Rawaki:
Te ang ae matoa tau man matoa mai mainiku ae 11-20kt.

Taari e na marebu man buaka.
Taraan te ngaina aio: E na raoi.
Taraan te tairiki: E na raoi.

 

Kawain Namwakaina:

Te Oti n te bong aei, Katenibong 17 n Tianuare, 2018.

 

Te Ora ma te Iabuti

Kiritimati

  Ora Iabuti Ora
Tai 12:18pm 05:13pm 10:27pm
Rietana m 0.03 0.43 0.00

Kanton

  Iabuti Ora Iabuti
Tai 07:59am 01:52pm 08:09pm
Rietana m 0.88 0.09 1.04