Advisory – Below Normal Rainfall:  Below Normal rainfall persists across the Kiribati islands and this condition is expected to continue in the coming months, hence the public is advised to take this message seriously in their daily usage of fresh water and to manage and use their public rainwater tanks wisely. The public is also encourage to provide their full support, assistance and oversight to any rainwater harvesting projects in their respective villages to allow for maximum use of rainfall from time to time.

 

Strong wind Warning#5

A strong wind warning remains in force over the Kiribati group and Banaba. The public is advised to take precautionary measures to minimize possible impacts.

 

Swell Advisory #26:

A swell advisory remains in force over the Kiribati group Banaba. Residents are advised to take precautionary measures to minimize possible impacts.

 

Today’s weather forecast issued from Kiribati Meteorological Service at 0500am this morning Wednesday 17th January, 2018 and valid from 6am up to 6pm for Kiribati group and Banaba.

 

Situation: The broad band of convective clouds remains slow moving further north of the northern islands in the Kiribati group.

 

Kiribati group:
Northern islands:
Moderate to fresh east to southeasterly winds of 12-20kt. 

Rough seas.
Today:
 Partly cloudy.
Tonight: Mainly fine.

 

Tarawa:
Moderate to fresh southeast to easterly winds of 12- 22kt. 

Moderate to rough seas.
Today: 
Partly cloudy
Tonight: Mainly fine.

 

Southern Islands:
Moderate to fresh easterly winds of 13-23kt. 
Moderate to rough seas.
Today:
 Mainly fine.
Tonight: Mainly fine.

 

Banaba Island:
Moderate to fresh east to northeasterly winds of 15-22kt. 
Rough seas.
Today:
 Mainly fine.
Tonight: Mainly fine.

 

Moon Phase:

New moon today, Wednesday 17th January, 2018.

 

Tide Predictions: High and Low Tides:

  Low High Low
Time 10:41am 04:58pm 11:17pm
Height (m) 0.92 2.62 0.84

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 

 

Kauring – Uarereken Mwaitin te Karau: E teimatoa uarereke bwakan te karau n aban nako Kiribati ao aio are e katautuaki bwa e na kona n reitinako inanon namwakaina aika i mwaaira; ibukin aei ao a butiaki te botanaomata bwa a riai n kamanena raoi te ran ao n kabongaraoi raoi aia tangke n karau n aia kaawa nako. E butiaki naba te botanaoamata bwa a na boutokai, buoki ao n tararauai taian karikirake i aon tangke n karau n aia kaawa nako ibukin kabonganaan bwakan te karau n te tai teuana ma teuana.

 

Matoan te ang- Kauring#5:

E teimatoa te kauring iaon matoan te ang ibukin aonon Kiribati ma Banaba. A kauringaki kain te aono aio bwa a riai ni bwaina te tatauraoi n taobarai kanganga ake a na kona n rootaki iai.

 

Utin naao Kaatauraoi#26:

E teimatoa katautauan utin naao ibukin aonon Kiribati ma Banaba. A kauringaki kain aono aikai bwa a riai ni bwaina te tatauraoi n taobarai kanganga ake a na kona n rootaki iai.

 

Tauan Kanoan te Bong ibukin te ngaina aio are katauraoaki man Kiribati Met Service n 0500am Katenibong 17 n Tianuare, 2018 ao ni moa kamanenakina man 6am nakon 6pm ibukin te Aono n Kiribati ao Banaba.

 

Te Bwai ae e Riki: E bon karaurau naba ni mwainging te bwariko n nang ni uararoa ma meangin te itera meang n Aonon Kiribati.

 

Ibukin te Aono ni Kiribati:
Te Itera meang:
Te ang ae matoa tau man matoa mai mainiku nako maiaki mainiku ae 12-20kt.

Taari e na buaka.
Taraan te ngaina aio:
  Teutana te uananginang.
Taraan te tairiki: E na raoi.

 

Tarawa:
Te ang ae matoa tau man matoa mai maiaki- mainiku nako mainiku ae 12-22kt.

Taari e na buaka ke n rang buaka.
Taraan te ngaina aio:
 Teutana te uananginang.

Taraan te tairiki: E na raoi.

 

Te itera maiaki:
Te ang ae matoa tau man matoa mai mainiku ae 13-23kt.

Taari e na buaka.
Taraan te ngaina aio:
 E na raoi.
Taraan te tairiki: E na raoi.

 

Ibukin Banaba:
Te ang ae matoa tau man matoa mai mainiku nako meang-mainiku ae 15-22kt.

Taari e na buaka.
Taraan te ngaina aio:
 E na raoi.
Taraan te tairiki: E na raoi naba.

 

Kawain Namwakaina:

Te Oti n te bong aei, Katenibong 17 n Tianuare, 2018.

 

Katautauan te ora ma te iabuti:

  Ora Iabuti Ora
Tai 10:41am 04:58pm 11:17pm
Rietana (m) 0.92 2.62 0.84